Op initiatief van wethouder Alois Eberharter nam de commissie kennis van de regionale woonvisie. | Foto: WS.
Op initiatief van wethouder Alois Eberharter nam de commissie kennis van de regionale woonvisie. | Foto: WS.

Regionale aanpak moet meer sociale woningen opleveren

Algemeen Politiek

Het tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen is niet alleen in Noordwijk een erkend probleem, maar hier deze maand wel onderwerp van politiek debat. Vooral over de plek waar woningbouw zal dienen te worden gerealiseerd.

Inmiddels is Noordwijk al jarenlang deelnemer in een gemeenschappelijke regeling van dertien gemeenten binnen het collectief Van Holland Rijnland, om gezamenlijk de regionale huisvestingsproblemen aan te pakken. Oplossingen kunnen om allerlei redenen niet zomaar even worden aangedragen. De politieke aanpak vraagt niet alleen daadkracht maar ook vaardigheid en kennis. Het probleem even snel oplossen is een stuk moeilijker dan het vaststellen van het tekort. Dat bleek nog maar eens duidelijk uit een presentatie die aan de Noordwijkse politiek werd gegeven door medewerkers van het samenwerkingsverband Holland Rijnland.

Verantwoordelijke vertegenwoordigers presenteerden, naar aanleiding van een periodieke aanpassing van de Regionale Woonagenda en de Huisvestingsverordening, een uitgebreid verhaal bij een voorliggend concept van een noodzakelijke aanpassing van de Regionale Woonagenda. 

Met de dertien gemeenten van Holland Rijnland wordt dus een actueel regionaal beleid vastgesteld waarover eind juni een beslissing wordt genomen door het dagelijks bestuur van Holland Rijnland. De deelnemende gemeenten kunnen op dit concept nog zienswijzen indienen die mogelijk dan in die Regionale Woonvisie zouden kunnen worden verwerkt. De presentatie werd ingeleid als een basis voor de Noordwijkse politiek om tot een zorgvuldige afweging te komen. Wethouder Eberharter legde uit dat dit komende maand zowel beeldvormend en meningsvormend, in de Noordwijkse politiek aan de orde komt. Hier moeten beslissingen worden genomen zodat het door alle partijen erkende probleem zo goed mogelijk kan worden aangepakt en er in rap tempo huizen kunnen worden gebouwd.

Eigen inwoners eerst

Het Rijk en de Provincie zijn daarin leidend. En de dertien gemeenten van Holland Rijnland willen via een gemeenschappelijke aanpak diverse knelpunten aankaarten. Vastgesteld kan worden dat de lokale invloed op regiobeleid zeer beperkt zal zijn. Terwijl juist de roep om in de toewijzing eigen inwoners voorrang te verlenen, overal wordt gehoord. Urgentie en de doelgroepen zijn daarbij hangijzers. Specifieke doelgroepen zijn woonwagenbewoners, spoedzoekers, arbeidsmigranten, uitstroom vanuit maatschappelijke zorg, statushouders en ouderen.

Protest

Hierop protesteerde eerst Ivo Krüse (PvdI) nadrukkelijk. Hij sprak zijn verbazing uit over het feit dat jongeren kennelijk geen extra aandacht als groep verdienen. Peter van Bockhove (LSN) twijfelde vervolgens hardop aan de haalbaarheid van snel bouwen en stelde vast dat even snel regionaal grote aantallen realiseren een bedenkelijke, niet realistische belofte is.

Hierop kwamen er nog meer opvallende details aan de orde. Nieuw wordt bijvoorbeeld dat door particulieren te verhuren nieuwe woningprojecten onder het woonruimteverdeelsysteem kunnen gaan vallen. Het eerste onderlinge Noordwijkse politieke debat over dit onderwerp is in de commissievergadering van 9 februari aan de orde, waar een structurele aanpak van de regionale jongerenhuisvesting wel een belangrijk onderwerp zal moeten zijn.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant