De herinrichting van de Grent riep bij belangstellenden vooral vragen op over bereikbaarheid en overlast. | Foto: WS.
De herinrichting van de Grent riep bij belangstellenden vooral vragen op over bereikbaarheid en overlast. | Foto: WS.

Alles in kader van droge voeten, prettig wonen en ondernemen

Algemeen

Terwijl er hard wordt gewerkt aan de tweede fase van het aanbrengen van een infiltratieriool onder de Parallelboulevard, is de voorbereiding op een derde fase in volle gang. Want per september 2023 zullen de graafmachines worden ingezet, waarna eind maart 2024 de herinrichting kan zijn voltooid.

Deze week konden belanghebbenden en andere belangstellenden kennisnemen van de definitieve plannen om ook De Grent op de schop te nemen. In de voormalige raadzaal van Noordwijk was een presentatie van deze plannen waarbij medewerkers van de gemeente uitleg gaven over de voorliggende plannen en vragen beantwoordden over mogelijke overlast en over de praktische invulling.

Het gaat om het gebied vanaf het Palaceplein tot en met de rotonde Picképlein. Waarbij naast het infiltratieriool, de drainage en andere ondergrondse aanpassingen een complete asfaltering van het wegdek een onderdeel is. Het gehele project staat in het teken van de ondergrondse waterhuishouding. Waarbij de afvoer van onverwacht veel hemelwater als heel belangrijk is vastgesteld. Het Hoogheemraadschap Rijnland is initiatiefnemer en belangrijke financier. Het afvoersysteem van overtollig water richting Vinkenveld is van groot belang voor de omwonenden en ondernemers in het toeristisch gebied. Alles staat dan ook in het teken van de drie uitgangspunten die worden omschreven als droge voeten, veilig verkeer en prettig wonen/ondernemen.

Omwonenden maken zich zorgen over de bereikbaarheid en andere overlast. Ondernemers zien hun wens om in het uitgaansgebied de veel gebruikte trottoirs van een meer passend plaveisel te voorzien niet gehonoreerd.

Bovendien werden van diverse kanten vragen gesteld over de snelheid van het verkeer. Omdat het niet alleen gaat om bestemmingsverkeer maar ook een doorgaande route is voor Openbaar Vervoer en vrachtverkeer. Naar aanleiding van diverse studies is door de deskundigen gekozen voor een inrichting waar 50 km als maximum snelheid is toegestaan. Het gebied krijgt in de plannen ook groene accenten met planten en bomen die aan de kust kunnen overleven. Volgens de informatie wordt tijdens de herinrichting bereikbaarheid voor alle panden gegarandeerd. In het bijzonder zullen de hulpdiensten bij de panden moeten kunnen komen. Enig overlast kan echter niet worden voorkomen.

Uit de krant