Afbeelding
Foto: Caroline Spaans

Planttijd

Algemeen Bollenpraat

Voor de oudere bollenmannen onder ons klinkt het bekend: met Sinterklaas erin en met Kerst onder dek. Vroeger werd alles met de hand geplant, wat maanden in beslag nam. Je kon er begin december lelijk “uitvriezen” en als de grond dan bevroren was, kwam de truffel er niet meer doorheen. Uit jarenlange ervaring wist men ook dat je vóór Kerst klaar moest zijn met dekken, toen nog riet. Kom daar nu eens mee.

De halve Bollenstreek staat vol een een tweede teelt. Dankzij het mooie najaar, schiet de dahlia-rooierij aardig op, de laatste gladiolen worden gerooid en ook de calla’s zijn er bijna uit. Overal in de streek zie je nu de plantmachines rijden. Twee hectare per dag planten is heel gewoon. Zelfs het mannetje achterop zie je niet meer! Onze loonwerker heeft een nieuwe strodekmachine die zo snel en perfect dekt, dat ook dat geen wachttijd meer vraagt. Waar vroeger in augustus grote stro-hopen verrezen in afwachting van het najaar, zie je die bijna nergens meer. Er wordt veel minder dik gedekt. Een laagje stro met er doorheen gezaaid graan, moet nu voldoende zijn. Iedereen is in de ban van klimaatverandering, het kan niet meer vriezen?!’Ook op de klei is het volop planttijd. Daar heeft de teelt in netten grote opgang gemaakt. De nieuwste machines gaan zo snel dat men de gunstigste plantdagen kan uitkiezen. Het mooiste gaat het planten op tarwestoppel-land. Daar blijft de grond mooi los en kan niet verslempen. Waar vroeger nog gewacht werd met planten omdat de grond te warm was, wordt nu doorgewerkt. Bij een te hoge grondtemperatuur kunnen bollenziektes overleven, maar slecht weer is een groter risico. Omdat bollenjongens vroeger het hele najaar buiten waren, werd vurig verlangd naar de Kerst. Dan was je klaar en kon je ‘achter de kachel. Dat is allang niet meer zo, iedereen heeft een winterbezigheid. Daarover de volgende keer meer!

Aad van Ruiten

Uit de krant