Gerard Warmerdam, Paul Overmars, Riet Dekker en Chris v Maris bij ‘De filosloof’, ook een aankoop van ‘de Vrienden’.
Gerard Warmerdam, Paul Overmars, Riet Dekker en Chris v Maris bij ‘De filosloof’, ook een aankoop van ‘de Vrienden’. Foto: ws

Werving nieuwe vrienden heeft prioriteit

Algemeen

‘Wij vinden het belangrijk dat de speciale Noordwijkse kunstwerken bewaard blijven voor de toekomstige generaties. Onze stichting spant zich daar voor in.’ Dat vertelt ons Paul Overmars, voorzitter van de stichting Vrienden Museum Noordwijk. Medebestuurslid Chris van Maris vult aan: ‘daarbij werken we nauw samen met het Genootschap Oud Noordwijk en Museum Noordwijk.’

Door Wim Siemerink

We praten met beide heren naar aanleiding van een recent gelanceerde ledenwerfactie. Overmars: ‘Ook voor ons kwam er in de coronaperiode een rem op onze activiteiten. Maar het is tijd dat we weer actief aan de slag gaan en het uit zes personen bestaande actieve bestuur besloot tot revitalisering van onze activiteiten. Met nu het werven van meer vrienden van onze stichting als speerpunt.

Grote namen

De Stichting Vrienden Museum Noordwijk heeft zich ten doel gesteld om de kerncollectie van Museum Noordwijk te verrijken met werken van aan Noordwijk verbonden kunstenaars van vroeger en nu. Overmars verduidelijkt: ‘We hebben inmiddels een succesvolle periode achter de rug en konden dankzij de gulle bijdragen van onze vrienden waardevolle kunstwerken aankopen die we vervolgens in eigendom gaven van het Museum Noordwijk. Niet zomaar, maar nadat er eerst duidelijke voorwaarden over het beheer ervan werden afgesproken.’

De lijst van aangekochte kunstwerken herbergt grote namen zoals bijvoorbeeld die van Max Liebermann, Daniël Noteboom en Ludolph Berkemeier. Maar ook bijzondere werken van Charlotte Dorothée barones van Pallandt en Maja van Hall en niet te vergeten een collecte aardewerk van de voormalige Noordwijkse porseleinfabriek De Kroon.

Voordelen

Inmiddels gaat het stichtingsbestuur actief aan de slag om het aantal vrienden van Museum Noordwijk op peil te brengen en daarbij zoekt men de publiciteit. Om dorpsgenoten te interesseren voor het belang van de doelstellingen en vervolgens voor een lidmaatschap. Het lidmaatschap levert ook voordelen op. 

De ‘Vrienden’ komen een keer per jaar samen en krijgen daarnaast een passend aandenken plus een uniek exemplaar van De Blauwdotter. Bovendien voorinformatie en uitnodigingen voor de diverse tentoonstellingen en andere activiteiten in Museum Noordwijk en ook nog één keer per jaar de gelegenheid voor zakelijke- of privédoeleinden gebruik te maken van de locaties van Museum Noordwijk. 

Vriend van de stichting word je vanaf 250 euro per jaar waarbij er voor deelnemers een fiscaal voordelige regeling wordt getroffen. Voorzitter Overmars benadrukt nog eens dat de stichting zelfstandig opereert en dus op eigen inzicht en initiatief de doelstellingen realiseert als hij zegt: ‘We hebben een goede relatie met GON maar we zijn geen onderdeel van GON’. 

Meer info: www.vriendenmuseumnoordwijk.com of bel met bestuurslid Chris van Maris: 06 51331056. Mailen kan ook: algemeen@vriendenmuseumnoordwijk.nl

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant