Afbeelding
Foto: PR

Besturen

Algemeen

Deze week mochten de partijen in de gemeenteraad hun licht laten schijnen op de gepresenteerde toekomstvisie en bestuurlijk beleid van het Noordwijkse college van Burgemeester en Wethouders. Met de gelegenheid om daarop kritiek uit te brengen en bovendien via moties en amendementen wijzigingen in aan te brengen. 

Ooit waren deze algemene beschouwingen het moment waarbij het beste uit de Noordwijkse raadsfractie werd gedistilleerd. Waarbij echt werd gedebatteerd, de inwoners een duidelijk inzicht werd verschaft over de verschillende politieke standpunten en de daarbij behorende aanvliegroutes naar nieuwe bestuurlijke initiatieven. Waar ooit serieus naar het geld werd gekeken, soms door het indienen en verdedigen van een officiële tegenbegroting, zoals Menco het namens de Progressieve combinatie ooit geweldig deed.

Inmiddels lijkt dit jaarlijkse politieke treffen meer op ‘de grote verzoendag’ waarop meer tijd wordt ingeruimd om harmonische plaatjes te schieten van de volksvertegenwoordiging dan dat er aan het geven van belangrijke reacties wordt gegund. 

Politieke inbreng wordt per seconde geregistreerd en interessante inbreng wordt afgekapt omdat de tijd om is. Het aanvangstijdstip lijkt inmiddels aangepast aan de tijden van kinderopvang en niet aan de prognose over de duur van het noodzakelijke politieke debat. 

Niet alleen wordt hierdoor de geïnteresseerde inwoner niet serieus genomen. Het doet ook af aan de geloofwaardigheid van de bestuurlijke kwaliteiten van onze volksvertegenwoordigers. In tegenstelling tot wat ik vind van de periodieke vergaderingen ben ik niet gevoelig voor het argument van ‘binnen de tijd’ en ‘zakelijk vergaderen’ als het gaat om jaarlijkse politieke beschouwingen. Ik vind het simpelweg een plicht om ruim de tijd te nemen om uitgebreid de toekomst te beschouwen. Nu helaas door elf partijen. Te veel van het goede maar wel de  realiteit. Participatie is geen eenrichtingsverkeer van inwoner naar politiek. Maar verplicht evengoed om de inwoner duidelijk te informeren over het lopende bestuurlijk proces. Als er meer tijd nodig is dan moet die tijd ook worden gereserveerd. Daar heeft de inwoner toch recht op? Besturen is een serieuze zaak die heel serieus moet worden uitgevoerd en waarover openlijk verantwoording moet worden afgelegd. Dat de verschillende soorten inbreng, door elf verschillende partijen met op de achtergrond kennelijk elf verschillende soorten kiezers, soms als onzin kunnen worden beoordeeld kan zijn. 

Maar dat ontslaat onze volksvertegenwoordigers niet van de plicht om daar waar tijd nodig is die tijd ook te besteden. Verzoeningsfoto’s maken terwijl juist tegenstellingen duidelijk moeten worden gemaakt. De politiek heeft opnieuw een onderwerp waar schaamte op zijn plaats is. 

Want wethouders slechts twee minuten tijd gunnen om een groot aantal belangrijke vragen te beantwoorden getuigd van minachting van geïnteresseerde inwoners die de antwoorden belangrijk vinden.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant