Onder het wegdek worden ter voorkoming van wateroverlast opvangbassins en drainages aangebracht. | Foto archief WS.
Onder het wegdek worden ter voorkoming van wateroverlast opvangbassins en drainages aangebracht. | Foto archief WS.

Gemeente wil overlast beperken

Algemeen

Deze week startte de uitvoering van een tweede fase in de herontwikkeling van de Parallelboulevard. Een grootschalig project waarbij door weggebruikers overlast zal worden ervaren en verkeersroutes en parkeermogelijkheden worden gewijzigd of aangepast.

De gemeente Noordwijk begon vorig jaar september in samenwerking met Hoogheemraadschap Rijnland een project waarin onder andere een opknapbeurt van de doorgaande route van noord naar zuid aan de orde is, in combinatie met aanbrengen van drainage onder het wegdek. De uitvoering werd in april onderbroken om de hinder voor het toerisme in het seizoen te beperken.

Nu vervolgt men het uitvoeringstraject, waarbij dus naast de renovatie van de doorgaande route het project ter bestrijding van wateroverlast wordt uitgevoerd. Er zal dus, zoals al vermeld, een bijzondere drainage wordt aangebracht, ver onder het maaiveld van de Parallelboulevard. Een bijzonder project waarbij ook bijzondere oplossingen zijn bedacht. Deze inmiddels begonnen tweede periode van uitvoering zal wederom maanden in beslag nemen. Het ligt in de bedoeling om het project uiteindelijk in maart 2023 gerealiseerd te zien.

Het project wordt opnieuw niet als één geheel maar juist in diverse fases uitgevoerd om de overlast voor iedereen tot een minimum te beperken.

De eerste fase van dit tweede deel start op het kruispunt van de Parallelboulevard, de Lage Wurft en de Schoolstraat. Andere delen blijven zo goed mogelijk bereikbaar De Koningin Wilhelmina Boulevard blijft alleen bereikbaar via de route over het Vuurtorenplein.

Inwoners moeten rekening houden met diverse beperkingen op het gebied van parkeren, de rijroutes en de looproutes. In het gebied worden de ongemakkelijke voetgangerstrajecten over loopschotten aangelegd. Tijdens de uitvoering is een zogenaamde gebiedsconciërge actief die niet alleen de looproutes begaanbaar houdt maar ook bereid is om alle vragen te beantwoorden. Buslijnen 20, 90 en 385 rijden tijdens de uitvoering van het project aangepaste routes. 

De gemeente publiceert via een speciale website de diverse belangrijke details.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant