Bij de ondertekening waren gemeenten en provincies betrokken. |
Bij de ondertekening waren gemeenten en provincies betrokken. | Foto: Jan van der Ploeg

Nieuwe brug over Ringvaart

Algemeen

Er komt een nieuwe brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. De brug is een belangrijke schakel in de Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol. Donderdag 14 juli hebben de gedeputeerden van Noord- en Zuid-Holland, de wethouders van de betrokken gemeenten en de Vervoerregio de realisatieovereenkomst ondertekend om de bouw van de brug mogelijk te maken.

De provincies Zuid- en Noord-Holland willen de regionale bereikbaarheid vergroten. De afgelopen jaren is samen met partners al hard gewerkt aan maatregelen voor een betere HOV-verbinding tussen Noordwijk en Schiphol. Met het tekenen van de overeenkomst is een weer belangrijke stap gezet voor de realisatie van de nieuwe brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek, ter hoogte van de Sportlaan en de IJs- en skeelerclub Lisserbroek.

De route via de nieuwe brug is betrouwbaarder en sneller dan de huidige route via de Elsbroekerbrug. Ook is de brug belangrijk voor de geplande nieuwe woonwijk in Lisserbroek. De busverbinding die over de brug loopt, verbindt de inwoners van Lisserbroek met de rest van de regio en doordat er op de brug ook ruimte voor de fiets- en voetgangers wordt geboden, kunnen kinderen uit de nieuwe woonwijk veilig bij de school in Lisse komen. De brug is niet toegankelijk voor autoverkeer. 

De huidige buslijn 361 van Noordwijk naar Schiphol wordt in een aantal stappen opgewaardeerd tot een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding. Deze draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de provincie. Voor reizigers betekent het dat de bus vaker, betrouwbaarder en prettiger zal rijden. De HOV-verbinding Noordwijk - Schiphol is een samenwerking van acht partijen. De provincie Zuid- Holland neemt het voortouw en werkt samen met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse, en Haarlemmermeer, het samenwerkingsverband Holland Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam.

De bouw is naar verwachting gereed in 2025. Ook fietsers en voetgangers kunnen dan van de brug gebruikmaken. Aansluitend vindt de realisatie van het tracé tot aan de N207 plaats.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant