Afbeelding
Foto: thomas steenvoorden

‘In Noordwijk moet men eindeloos kunnen genieten’

Algemeen

‘Het behouden wat al goed is en verbeteren wat nodig is’, zo omschrijft formateur Roberto ter Hark in het kort het akkoord tussen VVD,CDA, Lijst Salman en PvdI. 

En daarbij zijn in dezelfde volgorde, de vier vertegenwoordigde wethouders Roberto ter Hark, Theo Alkemade, Dennis Salman en Alois Eberharter, de hoofdrolspelers.

Zij gaan Noordwijk in de komende jaren besturen op basis van het zeer uitvoerig opgestelde akkoord. Op basis van de 10 belangrijk geachte onderwerpen. Het is voor insiders bepaald niet verwonderlijk dat ‘bestuurscultuur’ een prominent zo niet het belangrijkste onderwerp is. Met integriteit en transparantie als meest dominante aandachtspunten. Dat is belangrijk maar gelukkig beschrijft het akkoord veel meer. Zaken die inwoners in het algemeen direct treft maar zeker ook zaken die maatwerk voorstaan voor de diverse individuen die de lokale samenleving ook kent en herkent.

De coalitie gaat uit van een twaalftal speerpunten die elk op zich staan maar wel het gezamenlijk belang aan gaan.

Het totale beleid moet voldoen aan de drie kernwaarden: verbindend, onbevooroordeeld en besluitvaardig. Maar natuurlijk streeft men daarbij naar betaalbaar wonen voor jong en oud en lastenverlichting. Ook niet verwonderlijk is er aandacht voor economie, bereikbaarheid, de energietransitie en het verbeteren van de ambtelijke organisatie. Opvallend detail is het feit dat Noordwijk de veiligste gemeente van Nederland wenst te zijn. Wijkagenten en BOA’s hebben daarbij een prominente rol. Maar ook flexibel inzetten van camera’s wordt genoemd.

Alles bij elkaar moet het leiden tot een verademing voor de wijze waarop men in Noordwijk met elkaar omgaat. Vooral het met elkaar omgaan van politici onderling. Maar de coalitie wil bovendien verbetering in de relatie van lokale overheid met burgers, ondernemers en andere partners. Men voorziet Noordwijk als een plekje waar iedereen mee kan doen en waar men eindeloos kan genieten. Een bijna romantische noot in een politiek zakelijke overeenkomst die feitelijk vooral over de politieke toekomst van de gemeente Noordwijk gaat.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant