Vormgeving NBF2018
Vormgeving NBF2018

Vraagtekens vergunning Strandfestival

Algemeen

De organisatoren van het Neighbours at the Beach Festival hebben wederom het oog laten vallen op het Noordwijkse strand om er op 27 augustus de tenten op te slaan en een festival te organiseren.  

Op de website van de festivalorganisatie wordt het evenement al nadrukkelijk aangekondigd: ‘Neighbours at the Beach 2022. Op zaterdag 27 augustus pakken wij flink uit. Verwacht een heerlijke strand vibe, een hete line-up, verfrissende coldtubs, de meest sweetie foodtrucks en een valse maar o zo mooie karaoke. Omdat wij het kleinschalige willen houden zijn er ook dit jaar maar een beperkt aantal tickets. Zorg er dus voor dat je klaar zit voor de ticketverkoop. De ticketverkoop is begonnen.’ Een initiatief wat niet door iedereen op prijs wordt gesteld. Omdat het een stuk strand betreft tussen de strandpaviljoens Van Roon en Beachclub O. Een plek die volgens een reactie van deze ondernemers niet geschikt is voor een dergelijk evenement. In een eerste reactie aan onze redactie meldt wethouder Roberto ter Hark dat Noordwijk aan een dergelijk evenement wel ruimte zou willen bieden. De initiatiefnemers is wel geadviseerd om vooraf met de belanghebbenden in overleg te gaan. Bij navraag wordt bevestigd dat er een vergunning is aangevraagd voor gebruik van een vrij stuk strand. De vergunning is nog niet officieel verleend, maar kan slechts worden geweigerd als de openbare orde en veiligheid, het milieu of de verkeersveiligheid in het geding is. Maar zowel de strandnota, het coalitieakkoord en de APV staan een kleinschalig festival op het Noordwijkse strand nadrukkelijk toe.

Andere locatie

Ook ín voorgaande jaren werd het Neighbours at the Beach Festival gehouden maar wel op een andere locatie. De nu aangevraagde locatie is echter nog niet definitief toegekend omdat 27 augustus een mogelijke uitwijkdatum betreft voor het geval dat een gepland Ibiza Festival op de K.W. Boulevard wegens weersomstandigheden zou worden afgeblazen. De belanghebbende ondernemers en de Strandvereniging Noordwijk schrijven, in een gezamenlijke ingediende zienswijze, dat een dergelijk evenement niet alleen henzelf treft maar bovendien de badplaats Noordwijk slechts nadeel berokkend. Vanwege de geluidsoverlast, de schade in de omgeving en de enorme massaliteit van enige duizenden bezoekers in een beperkt gebied. De keuze voor de huidige locatie zou bovendien van ingrijpende invloed zijn op de exploitatie van deze bestaande paviljoens. Vooralsnog zou er volgens de gemeente echter geen reden zijn om de gevraagde vergunning te weigeren.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant