Logo denoordwijker.nl
Een mooie luchtopname van de werkzaamheden op en rondom de Hotels van Oranje. | Foto van Kampen
Een mooie luchtopname van de werkzaamheden op en rondom de Hotels van Oranje. | Foto van Kampen (thomas steenvoorden)

Zomermarkt terug op Vuurtorenplein

Door bouwwerkzaamheden van de appartementen van Hotels van Oranje, moest de traditionele zomermarkt worden verplaatst van het Vuurtorenplein naar omgeving Palaceplein. Ondernemers op en rond het Vuurtorenplein waren in eerste instantie zeer verrast door dit besluit, mede omdat zij niet op de hoogte waren van deze beslissing. 

Na contact met de bouwer werd bekend dat een grote bouwkeet en vrachtverkeer op het plein, de reden was dat de zomermarkt moest wijken. Reden voor raadslid Thomas Steenvoorden (PUUR) om eerder al vragen te stellen aan het college over de gemaakte afspraken met Hotels van Oranje inzake werkzaamheden op het plein de parkeerinkomsten derving en verplaatsing van de zomermarkt. In de commissie Ruimte van dinsdag 8 juni, werd stelde Steenvoorden tijdens de rondvraag een vraag over dit onderwerp: “Kan, nu de bouwactiviteiten tijdelijk zijn stopgezet, de zomermarkt op een zo kort mogelijke termijn weer terug naar het Vuurtorenplein?” Wethouder Theo Alkemade gaf aan dat dit inderdaad vanaf aanstaande zondag weer het geval is. “In overleg met portefeuillehouder wethouder Roberto ter Hark hebben we geconcludeerd, dat er geen reden is om de markt te verplaatsen. De vergunningen zijn aangepast en de standhouders zijn op de hoogte gebracht.” 

Meer berichten