Logo denoordwijker.nl
Foto: pr

Noordwijk positief landelijk voorbeeld

De commissie Welzijn kreeg deze week bezoek van de directeur Dennis Christmas van HECHT. Een nieuwe naam voor de organisatie die vroeger bekend stond als de openbare gezondheidsorganisatie voor de regio Hollands Midden. Met als taken het beschermen en ook bevorderen van gezondheid en veiligheid in brede zin.

De directeur verzorgde een presentatie over de nieuwe organisatie naar aanleiding van een voorgelegde zienswijze van Noordwijk bij de ingediende begroting van HECHT voor 2023.

HECHT is een gemeenschappelijke regeling van achttien gemeenten die niet minder dan 1200 werknemers in dienst heeft waaronder andere de GGD en dus de bestrijding van Corona. Maar ook het ambulancevervoer, Jeugdgezondheidszorg , toezicht kinderopvang en zelfs toezicht op tatoeshops. 

De organisatie acht het volgens directeur Dennis Christmas van groot belang dat iedereen kansen wordt geboden en heeft daarom heel breed geïnvesteerd in publieke gezondheid. Maar ook in de veiligheid thuis met bijbehorende ‘hulpverlening achter de voordeur’. Waarbij meldingen van scholen en politie maar bijvoorbeeld ook van leveranciers en buren van belang zijn.

Dan is er het zogenaamde GHOR , de afkorting voor Geneeskundige Hulp Organisaties Regio, die actief wordt ingezet bij grote evenementen waarbij de veiligheid van belang is en daarnaast ook in crisessituatie. Met als het nodig is coördinatie van intensieve samenwerking met brandweer en politie in brede zin. In een uitgebreide presentatie werden de commissieleden helemaal bijgepraat over het brede spectrum van het werkterrein van HECHT. Noordwijk kreeg veel complimenten en zou gelden als voorbeeldige gemeente betreffende publieke gezondheid. Welzijn, gezondheid, werk en inkomen en de kwaliteit van leven van de inwoners zou in Noordwijk opvallend positief ontwikkeld zijn. Al deze aspecten zijn in de visie van HECHT van belang en hebben samenhang met elkaar. Directeur Christmas benadrukte vooral een regievoerder te willen zijn en minder een uitvoerder. Op basis van ‘samen doen wat nodig is’ en vooral daar naar kijken met een open blik.

Daartoe is er inmiddels een nieuw ontwikkelprogramma dat 4 miljoen euro kost voor de achttien gemeenten en toegesneden dienstverlening moet opleveren. Christmas kreeg vervolgens vanuit de Noordwijkse politiek veel lof toegezwaaid over de uitgevoerde taken zoals die bij de coronabestrijding en nu ook weer bij de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne. Hij gaf tot slot aan zeer geïnteresseerd te zijn in Noordwijk, vooral betreffende de geïnvesteerde energie en gelden waardoor Noordwijk in een bijzondere positie is gekomen en zei precies te willen weten hoe dat hier is gegaan. Om dit in te zetten als voorbeeld voor andere gemeenten in het land. Na een aantal vragen over de diverse details besloot de commissie dat de voorgestelde zienswijze op begroting als hamerstuk naar de raadsvergadering kon gaan.

Meer berichten