Logo denoordwijker.nl
Foto: PR

Tevredenheid

‘Luister Binder, jou moet ik juist hebben’. Zo werd ik aangesproken tijdens mijn dagelijkse fietstochtje welke mij deze keer langs ‘de Kattukse Watering’ voerde. Die overigens officieel als de Dinsdagse Watering te boek staat. Ik herkende een gewaardeerd dorpsgenoot en maakte rechtsomkeer. ‘Luister’, zo begon hij, ’ik lees regelmatig in jouw krant de kritiek op de gemeente. Maar ik wil toch even melden dat ik recentelijk hele positieve ervaringen heb gehad met de ambtelijke organisatie bij het huisvesten van mensen uit Oekraïne. Zou mooi zijn als dat ook in de krant kwam’.

Een vriendelijk verzoek waaraan ik overigens volgaarne voldoe. En bovendien staat die ervaring niet op zich. In de afgelopen periode heb ik meerdere malen de loftrompet horen spelen over de deelname van de gemeente Noordwijk in het publieke domein. Tijdens het corso, de mooiste file van Nederland en recentelijk bij de geslaagde taptoe op sportpark Duinwetering werd richting de gemeente dank uitgesproken voor de positieve samenwerking. 

Nu zou ik kunnen roepen dat dit feitelijk normaal zou moeten zijn, ( en dat is ook zo) maar ik begrijp wel degelijk dat organisatoren, die eerder tegen muren waren opgelopen, deze positieve grondhouding bijzonder waarderen. Aan de smeekbede vanuit de politiek om vooral niet uit te gaan van ‘nee, want’ maar te kiezen voor ‘ja natuurlijk, mits’ lijkt dus nu in de praktijk te worden voldaan.

Ik ben daar natuurlijk ook verheugd over. Maar dat ontslaat mij niet van de plicht om handel en wandel van politiek en ambtelijke organisatie kritisch te blijven volgen. Als de afspraken worden nagekomen staan we aan de vooravond van het aantrekken van een nieuwe gemeentesecretaris. Want de huidige functionaris werd op 1 december 2020 tot mei 2022 ad interim aangesteld.

De opdracht was duidelijk en eenvoudig: ‘Geef merkbaar en zichtbaar vorm aan de interne communicatie binnen de ambtelijke organisatie en de communicatie tussen ambtelijke organisatie en college van B&W.’ 

Nu zijn de geluiden vanuit de gemeentelijke kantoren hierover nogal verschillend. Feit is natuurlijk dat de coronaperiode en de opdracht tot thuiswerken heeft geleid tot veel extra problemen op het gebied van de communicatie in brede zin. Een ander feit is dat de gemeenteraad wel het hoogste orgaan in onze gemeente heet te zijn, maar dat dit hoogste orgaan officieel geen directe invloed kan uitoefenen op het personeelsbeleid. Voor de juiste man/vrouw op de juiste plaats/werkplek is de gemeentesecretaris eindverantwoordelijk. Kennelijk wordt er nog steeds gezocht naar zo’n nieuwe eindverantwoordelijke voor de komende periode. Daarbij is er geen verantwoordelijkheid voor de gemeenteraad. Wat niet wegneemt dat een juiste keuze van het grootse belang is voor onze gemeente. Ik ben benieuwd of het nieuwe te schrijven coalitieprogramma daar toch aandacht aan besteed. 

Zodat ook dit weer tot meer tevredenheid bij inwoners kan leiden .

Meer berichten