Logo denoordwijker.nl
Foto: pr

Stichting zoekt winterstalling voor 2022-2023

Tot teleurstelling van de vrijwilligers van de stichting Kurt Carlsen heeft de Zeilvereniging Noordwijk (ZVN) te kennen gegeven de huur op te zeggen van het gedeelte van de loods dat de stichting in gebruik heeft voor de stalling en het plegen van onderhoud aan de oude, houten motorstrandreddingboot, de Kurt Carlsen.

De loods is eigendom van de ZVN en is sinds 2010 het onderkomen voor de boot, de bootwagen, de waterdichte tractor, de bijbehorende z.g. ‘wippertruck’ en al het materiaal dat nodig is om te varen en onderhoud te plegen.

De stichting Kurt Carlsen restaureerde tussen 2010 en 2013 de oude, gelijknamige motorstrandreddingboot van Noordwijk uit 1953 tot officieel Nederlands varend monument en realiseerde, na ruim zes jaar onderhandelen met de overheid, in 2019 de inrichting en openstelling van de vuurtoren van Noordwijk voor het publiek.

De stichting probeert sinds 2012 te voorzien in een permanent onderkomen. Eerdere plannen, een combinatie in een nieuw operationeel boothuis voor de KNRM en daarna een aanbouw aan Museum Noordwijk aan de Parallelboulevard, liepen om uiteenlopende redenen stuk. De oplossing waaraan de stichting in goed overleg met de gemeente sinds 2019 werkt gaat over een -in eerste instantie tijdelijk- onderkomen direct naast de vuurtoren. Die oplossing kwam in beeld met de voorgenomen overname van de percelen en opstallen van Bever Holding (van Ronnie van de Putte) door de firma van Erk. Die overname verkeert sinds afgelopen week weer in een impasse. Om na de twee coronajaren weer vaartochten te kunnen uitvoeren is overeenstemming bereikt met de beheerder van de oude ‘Redschuur’ in Katwijk om gedurende de komende zomermaanden de combinatie boot, bootwagen en tractor in de Redschuur aan de Rijnmond onder te brengen. De Redschuur is het voormalige boothuis van de KNRM dat onderdak boot aan een identieke reddingsboot als de Kurt Carlsen en is eigendom van de gemeente. Qua ontwerp en afmetingen is de Redschuur exact gelijk aan het huidige boothuis van de KNRM aan de Bosweg 2 in Noordwijk. De gemeente restaureerde de Redschuur enkele jaren geleden binnen en buiten grondig en stelde het ter beschikking voor het uitvoeren van culturele evenementen aan de stichting Kattekse Culturen.

In de wintermaanden is de Redschuur de stallingsruimte voor de Bomschuit die gedurende de zomermaanden geëxposeerd wordt naast de Vuurbaak. Na afloop van het zomerseizoen gaat de bomschuit terug naar haar winterstalling in de Redschuur. De vrijwilligers van de Kurt Carlsen hopen dat ze bij de ZVN nog een kleiner deel in gebruik kunnen houden tot er voorzien is in permanente huisvesting. Want lang niet al het onderhoudsmateriaal kan meeverhuizen naar Katwijk. Voor de winter 2022 - 2023 moet in Noordwijk of omgeving nog een oplossing gevonden worden voor het stallen van de Kurt Carlsen, de tractor en mogelijk ook voor de wippertruck. 

Mocht iemand een oplossing hebben, mail naar: Rick van de Niet of Henk Kok: info@kurtcarlsen.nl.

Meer berichten