Logo denoordwijker.nl
<p>Dick Gutlich: &#39;Qua transparantie wordt er geen richting gegeven of keuzes gemaakt &#39;</p>

Dick Gutlich: 'Qua transparantie wordt er geen richting gegeven of keuzes gemaakt '

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Dag van de Raad centraal bij transparant collegebeleid

Transparantie en integriteit zijn actuele onderwerpen waarover in Noordwijk nogal verschillend wordt gedacht. In november afgelopen jaar stelde Dick Gutlich namens D66 vragen aan het college over de mogelijkheid tot het transparanter maken van verschillende collegebesluiten. Daarnaast vroeg hij aandacht voor de verhoudingen tussen verantwoordelijke ambtenaren en de Noordwijkse raadsleden. Eerst deze week kwamen er antwoorden.

Betreffende transparantie wil D66 een terugkeer naar oude gewoonten. Toen de belangrijke stukken die ten grondslag lagen aan collegebesluiten en een basis werden voor de raadsvoorstellen nog heel transparant duidelijk maakten op welke gronden deze collegevoorstellen tot stand kwamen. 

Vervolgens wees Dick Gutlich op de tegenwoordige gewoonte om namen van ambtenaren en soms zelfs de naam van de burgemeester zwart te lakken. Wat een rechtstreeks contact tussen volksvertegenwoordiging en de bevoegd en deskundig ambtenaar heel veel moeilijker maakt. 

Gutlich noemt het zwartlakken een doorgeschoten gewoonte van privacybescherming en geen recht doen aan de positie van de ambtenaar in publieke dienst. Citaat uit de toenmalige brief: ‘Ik denk dat het voor de betrokken ambtenaar wel aardig en inspirerend kan zijn om met een geïnteresseerd gemeenteraadslid in gesprek te zijn en daarbij zinvolle toelichting te geven.’

Defensief

De reactie vanuit het college blijkt nu erg defensief. Het is nauwelijks concreet als er wordt gemeld dat er overleg plaatsvindt om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Het college verschuift het probleem naar de gemeenteraad en wijst naar een zogenaamde bijeenkomst met de titel ‘De dag van de Raad’. Een raadsoverleg dat wenselijk zou zijn maar waar eveneens nog geen concrete invulling aan is gegeven en zelfs nog niet geagendeerd blijkt. Op de zes door D66 gestelde vragen geeft het college zes dezelfde verwijzingen naar ‘de Dag van de Raad’. Echte antwoorden komen er niet.

Zwaar teleurgesteld

Als we Dick Gutlich om een reactie vragen reageert hij zwaar teleurgesteld. Hij noemt het tekenend dat ook bij dit onderwerp betreffende transparantie geen richting wordt gegeven of keuzes worden gemaakt. Maar dat het allemaal wat vaag blijft en er zelfs geen suggesties of discussievoorstellen worden gedaan. 

In dat kader beantwoordt hij ook de vervolgvraag over integriteit. Concreet gebeurt er nauwelijks iets en we krijgen bijna standaard slechts de reactie: ‘we gaan er samen met u over nadenken.’

Meer berichten