Logo denoordwijker.nl
<p>Nadat de bestaande bebouwing zal zijn gesloopt wordt het terrein volledig aangepast voor de parkeerfunctie.</p>

Nadat de bestaande bebouwing zal zijn gesloopt wordt het terrein volledig aangepast voor de parkeerfunctie.

(Foto: Wim Siemerink)

Ruimte voor 150 auto’s

Parkeren is lokaal een chronisch probleem, zeker in en rondom het toeristisch gebied in Noordwijk aan Zee. Dat moeten bewoners in het Oude Zeedorp en de winkeliers in en rondom de Hoofdstraat dagelijks ervaren. Zoals ook voor bezoekers en toeristen het parkeren een zaak is van geduldig zoeken naar een plekje. 

Er zijn diverse noodzakelijke tijdelijke oplossingen gevonden zoals aan beide zijden parkeren op de K.W. Boulevard, wat overigens geen schoonheidsprijs verdient. De diverse werkzaamheden zorgen ervoor dat er wel extra tijdelijke parkeerruimte nodig zijn.

Voor vijf jaar

Inmiddels wil het college snel een extra parkeergelegenheid creëren op de plek waar tot nu toe Aannemingsbedrijf Verloop en Visrokerij en Haringhandel Admiraal-De Wit waren gevestigd. Recentelijk werd dit terrein Verloop-Admiraal in eigendom verworven. Het wordt zo snel mogelijk ingericht als tijdelijk parkeerterrein. Voorlopig voor een periode van vijf jaar.

Nadat de bestaande bebouwing is gesloopt wordt het terrein volledig aangepast voor de parkeerfunctie. Daarbij wordt het opgenomen in het Parkeer Route Informatie Systeem. Bij de inrichting hoort natuurlijk ook functionele bestrating maar ook de benodigde sensoren, aangepast straatmeubilair en beplanting, een viertal laadpalen voor elektrische auto’s alsmede de noodzakelijke betaalautomaten.

De sloopwerkzaamheden moeten nog in februari worden afgrond, waarna de genoemde inrichting zo mogelijk nog voor de start van het toeristisch seizoen kan plaatsvinden.

Parkeerdruk

Het nieuwe parkeerterrein gaat een belangrijke functie vervullen in de bereikbaarheid van de Hoofdstraat als winkelgebied. Maar ook de parkeerdruk in de nabije omgeving zal hiermee kunnen worden verminderd. Door het huidige project Parallelboulevard is de parkeerdruk in het oude Zeedorp nog meer toegenomen en daarom zijn de geplande 150 tijdelijke parkeerplaatsen meer dan welkom om straks aan bewoners, bezoekers en toeristen extra parkeerruimte te bieden. Daarbij kan, via een goede bewegwijzering ook het hinderlijke zoekverkeer in en rond de kern, worden verminderd.

Meer berichten