Logo denoordwijker.nl
Foto:
Van Dam tot Wurft

De Willibrord Mavo

Hierboven ziet u een foto van de voormalige Willibrord Mavo aan de Van Panhuysstraat te Noordwijk Binnen. Dit gebouw was een schepping van de bekende “architect van de Bollenstreek”, zoals architect Paardekooper vaak werd genoemd. Vele gebouwen in de Bollenstreek heeft hij op zijn naam staan zoals bijvoorbeeld het Cultureel Centrum in Hillegom, de Mariakerk te Lisse, het Uitvaartcentrum St. Barbara en nog enkele scholen in Sassenheim. Hij ontwierp in een heel aparte stijl, waarbij hij teruggreep naar stijlvormen uit vroegere tijden. In ieder geval vertonen zijn gebouwen duidelijk een bepaalde hang naar het verleden. 

Na het binnengaan van deze school kwam je in een grote vierkante hal terecht, die aan de bovenkant werd bedekt door een grote koepel, die deze hal een bijzondere uitstraling gaf. Rondom de hal lagen de verschillende lokalen. het bijzondere hiervan was dat je vanuit de hal het zicht op alle lokalen had. Helaas kwam begin deze eeuw voor dit gebouw het einde. In de nieuwjaarsnacht rond de eeuwwisseling brandde de naastgelegen openbare basisschool geheel uit. Uiteindelijk wilde men deze school in zijn oude vorm herbouwen, maar dat was nogal kostbaar. Het geld werd uiteindelijk gevonden in de verkoop van de percelen, waarop o.a. het Jan Verwey Natuurcentrum en de Willibrordschool gevestigd waren. Beide gebouwen werden hierna afgebroken en door appartementen vervangen. 

De Willibrord Mavo startte als R.K. Uloschool op 5 september 1944. Begonnen werd met één lokaal met 37 leerlingen, waar de heer Neefjes als directeur van de school alle vakken moest verzorgen. Tevens was hij verantwoordelijk voor de organisatie van deze nieuwe school. Eén lokaal lijkt niet veel, maar alle vakken en de organisatie verzorgen bleek toch een te zware opgave. Gelukkig kwam na twee maanden een tweede leerkracht in de persoon van de heer Witteman. Bij het begin kon men één en later twee lokalen lenen in de lagere St. Jeroensschool aan de Zeestraat. 

Na enige tijd werd deze school door de Duitsers gevorderd en moest men uitwijken naar de bollenschuur van Cor Alkemade aan de Pickéstraat. Daarnaast heeft men met enkele lokalen ook nog zijn intrek moeten nemen in voormalig parochiehuis Het Juvenaat en in het schoolgebouw aan de Schoolstraat. Na de oorlog kon men de oude openbare school aan de St. Jeroensweg betrekken. Dit heeft geduurd tot 1955, want toen werd het nieuwe schoolgebouw aan de Van Panhuysstraat opgeleverd. 

Naast het onderwijs vonden er nog verschillende andere activiteiten plaats, zoals de jaarlijkse bloeddonoractie, georganiseerd door de Lionsclub Noordwijk en het Rode Kruis. Vele tientallen liters bloed kwamen zo ten dienste van de gezondheidszorg. Verschillende projecten werden hier ontwikkeld, zoals de indrukwekkende publicatie over de wereld van Noordwijk rond de eeuwwisseling. Er werd hier aan de hand van foto’s en documenten een uitvoerig beeld geschetst over die bewuste periode. Hetzelfde geldt ook voor een volgende publicatie over de laatste oorlog, getiteld “Nooit weer”. 

Tegen het einde van de vorige eeuw fuseerde de Willibrord Mavo met de KTS te Voorhout en het College Leeuwenhorst om daarmee tot een brede scholengemeenschap te komen. Deze nieuwe scholengemeenschap heet nu het Teylingen College en is gevestigd op het terrein van het Conferentiecentrum Leeuwenhorst aan de Gooweg. De oude school werd rond 2000 verlaten en in 2004 afgebroken.

Meer berichten