Logo denoordwijker.nl
<p>Onderzoek van het rioolwater moet aantonen hoe veel alcohol en drugs in Noordwijk worden gebruikt.</p>

Onderzoek van het rioolwater moet aantonen hoe veel alcohol en drugs in Noordwijk worden gebruikt.

(Foto: KWR )
Politiek

Onderzoek naar drugsgebruik

In Noordwijk is er sprake van een ‘Preventieakkoord lokale gezondheid’. Dit akkoord betreft afspraken die zijn gemaakt met een groot aantal partijen uit het maatschappelijk veld. Met daarbij de gezonde leefstijl als een van de speerpunten is. 

In dit akkoord de verschillende aanbevelingen voor gezonde voeding, sportief bewegen en het vermijden van stress. Maar er wordt ook aangedrongen op het doen van onderzoek naar het gebruik van genotsmiddelen en met name het gebruik van drugs en alcohol. Er is geen reden om aan te nemen dat er in Noordwijk minder drugsgebruik zou zijn dan de landelijke cijfers die hierover zijn gepubliceerd. Voor het vaststellen van de omvang ervan zou een rioolonderzoek echter meer inzicht kunnen verschaffen of Noordwijk een uitzonderingspositie inneemt. Zo niet dan kunnen lokale acties worden aangewend om het terug te dringen.

Burgemeester Wendy Verkleij wees de geuite suggestie dat de horeca hierbij de belangrijkste rol vervuld resoluut van de hand. Zij wees erop dat het thuisgebruik van alcohol en drugs zeker niet mag worden onderschat. Zij hield de aanwezige journalisten voor: ‘Wij hebben echt geen flauw benul wat er zich hierbij achter voordeuren afspeelt.’ Inmiddels is ook duidelijk dat op veel andere plaatsen, juist ook in de openbare ruimte, regelmatig kan worden vastgesteld dat er van drugs- en alcoholgebruik sprake is. Waarbij ook in Noordwijk lachgas aan populariteit lijkt te winnen. Een intensief rioolonderzoek zal deze feiten in beeld moeten brengen.

Wethouder Salman was optimistisch. Hij wees op het hoge percentage bij de Noordwijkse jeugd dat al of niet georganiseerd aan sport doet. Hij concludeert dat de jeugd aangeeft gemiddeld heel goed in hun vel te zitten. 

Raadslid Jos Beugelsdijk (CDA) maakt zich met anderen grote zorgen over drugsgebruik in Noordwijk. Hij stelde daarom schriftelijke vragen over het dumpen van drugsafval in natuurgebieden en met name over de natuurschade en de opruimkosten. 

Maar hij stelt vooral vast dat drugsgebruik in Noordwijk steeds normaler wordt gevonden en vraagt het college wat daar tegen te doen zou zijn.

Meer berichten