Logo denoordwijker.nl
<p>Mogelijk is de najaarsnota aanleiding tot discussie in de gemeenteraad over lastenverlichting.</p>

Mogelijk is de najaarsnota aanleiding tot discussie in de gemeenteraad over lastenverlichting.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Najaarsnota geeft gunstig beeld

Deze week bespreekt de politiek de najaarsnota van de gemeente Noordwijk. Die geeft een beeld van de financiële situatie van de gemeente Noordwijk per 1 oktober 2021. Het blijkt dat er in Noordwijk niet gevreesd hoeft te worden voor onverwachte tekorten. Want er is inmiddels een miljoenenoverschot te melden.

Dat overschot bestaat voor een deel uit besparing op kosten en daarnaast uit het niet aanwenden van begrootte budgetten. Hieronder een besparing op de integrale veiligheid met € 80.000 en het niet uitkeren van € 20.000 aan evenementensubsidies. 

Er blijkt ook sprake veel extra inkomsten zoals € 370.000 aan Onroerende Zaak Belasting, niet minder dan € 500.000 aan extra parkeerinkomsten en ook nog eens € 164.000 extra aan verstrekte lokale parkeervergunningen. Bovendien was er een meevaller van € 3.177.000 vanuit de door het Rijk verstrekte algemene uitkeringen waarbij er voor € 1.6000 ook geen uitgaven tegenover staan. 

Al met al blijkt het netto-overschot € 3. 260.000. Een behoorlijke meevaller. Dat geld gaat nu als het, aan het college ligt, voornamelijk naar de algemene reserves. Een klein deel, zo’n 5,5 miljoen euro, zou naar de reserves nieuwe investeringen kunnen gaan. 

De politieke partijen moeten hier nu deze week, in voorbereiding op de raadsvergadering, hun mening over geven. Het zal een interessante politieke discussie kunnen worden met de wetenschap dat voor de komende jaren de inwoners zich geplaatst zien voor hogere kosten en zwaardere lokale lasten.

Meer berichten