Logo denoordwijker.nl
<p>Ook de wethouders Sjaak van den Berg en Theo Alkemade presenteerden aan de pers hun prioriteitenlijstjes.</p>

Ook de wethouders Sjaak van den Berg en Theo Alkemade presenteerden aan de pers hun prioriteitenlijstjes.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

College wil haast maken met bouwontwikkelingen

Met de naderende verkiezingen komt de lokale politiek in een fase waarin op de valreep nog al wat besluiten noodzakelijk zijn. Daarvan zijn de periodieke beleidsnota’s zoals de strandnota en de cultuurnota van belang. Ook van bijzondere waarde is de uitvoering van de motie betreffende de ODWH. Bovendien zijn er actuele bouwplannen waarvoor belangrijke besluiten moeten worden genomen.

Tijdens een persgesprek van deze week maakte het college duidelijk dat belangrijke bouwplannen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling rond het Jan Kroonsplein, een belangrijke plaats innemen op het prioriteitenlijstje. In het kader daarvan hoopt men ook een snelle ontwikkeling van de voormalige Passage van Admiraal Schilders.

Van de gemeenteraad mag worden verwacht dat men nog deze periode besluitvaardig is. Een praktische noodzaak in aanloop naar de nieuwe omgevingswet die 1 juli 2022 van kracht zal zijn. De wet die er voornamelijk komt om het starten van bouwprojecten meer te vereenvoudigen.

Basisschool

Een van de belangrijke plannen is de (her)bouw van de basisschool die gaat worden gerealiseerd op de plek van de huidige school Wakersduin aan de Hoogwakersbosstraat. Dit betreft een nieuwe zogenaamde brede school waar leerlingen van Wakersduin alsmede die van basisschool Zeehonk onderwijs moeten gaan genieten. Dit betreft een project van de Sophia Scholen, de overkoepelende organisatie van 28 scholen in de Bollenstreek. Volgens de planning moet in 2023 een fraai en duurzame huisvesting plek bieden aan een brede school en aan Kinderopvang Pinokkio. 

Een eerder toegewezen voorbereidingskrediet leverde al een nieuw ontwerp op en de gemeenteraad moet nog op korte termijn haar oordeel vellen over dit ontwerp en de daartoe benodigde gemeentelijke financiën.

Wijken verbeteren

Bestaande wijken verbeteren en aanpassen aan de eigentijdse eisen van duurzaamheid en leefbaarheid heeft ook de aandacht. In dit verband vraagt de aanpak van de bestaande wijk Zeeburg in de kern Noordwijkerhout om politieke daadkracht. Het projectteam heeft de inbreng van wijkbewoners en deskundigen gewikt en gewogen en zal nu snel, dat wil zeggen nog voor de verkiezingen, een nieuw ‘voorlopig ontwerp’ presenteren aan de politiek.

ODWH

De hernieuwde aandacht voor de ODWH komt niet als een verrassing. Zowel de gemeentelijke organisatie als de directeur van de ODWH hebben eerder erkend dat er nog altijd problemen waren bij de uitvoering van de belangrijke taken zoals vergunningverlening bij bouwactiviteiten. Bovendien konden de toegezegde kwartaalrapportages nauwelijks volgens de afspraken worden gepresenteerd. Het college, met name wethouder Alkemade, kreeg van de meerderheid van de gemeenteraad de opdracht via een motie van Bas Knapp (VVD), om mogelijke andere scenario’s en bijbehorende consequenties op gebied van kwaliteit van dienstverlening en mogelijke risico’s, zo snel mogelijk in kaart te brengen. Een opdracht waaraan op heden nog niet kon worden voldaan maar wel op prioriteitenlijstje van het college zijn plaats inneemt.

De ontwikkeling van het appartementencomplex van Sedos aan de van de Mortelstraat laat op zich wachten. Dit is echter al lang geen zaak meer van vergunningverlening of ambtelijke obstakels. Maar van praktische problemen op gebied van financiering en bouwkostenontwikkeling. Verwacht wordt dat media 2022 er de eerste bouwactiviteiten gaan plaatsvinden.

Meer berichten