Logo denoordwijker.nl
<p>De gladheidsbestrijders zijn paraat om de Noordwijkse kernen veilig te houden in de winter.</p>

De gladheidsbestrijders zijn paraat om de Noordwijkse kernen veilig te houden in de winter.

(Foto: PR)

Gemeente is winterklaar

Deze week kwamen de eerste meldingen van gladheid in onze regio. Met deze naderende winterse problemen is er bij de gemeente Noordwijk natuurlijk aandacht voor de gladheidbestrijding om verkeershinder en ongevallen zo mogelijk te voorkomen.

De mannen van gemeentelijke dienst laten ons desgevraagd weten er helemaal klaar voor te zijn. Zij zien het als een belangrijke taak om bij naderende gladheid, in het belang van de verkeersveiligheid, alle belangrijke doorgaande wegen en de fietspaden sneeuw- en ijsvrij te maken. 

Dat is niet alleen een belangrijke maar ook een omvangrijke taak waarbij een viertal voertuigen worden ingezet. Met name 2 gespecialiseerde strooiers bij gladheid op de doorgaande wegen in de 4 kernen en 2 speciaal uitgeruste auto’s op de fietspaden. Bij sneeuwval worden er bovendien op alle fietspaden 2 speciale trekkers ingezet voorzien van speciale borstels.

De buitendienst van Openbare werken Noordwijk zal in de voormalige gemeente Noordwijk de gladheid te bestrijden. Het bedrijf Meerlanden/Heemskerk zal voornamelijk in de voormalige gemeente Noordwijkerhout actief zijn.

Voor de bestrijding is veel speciaal strooizout aangekocht. Voor een actuele actie kan men heel snel beschikken over 300 ton strooizout wat is opgeslagen bij de milieustraat in Katwijk. Verder ligt er nog een voorraad van niet minder dan 1200 ton op een terrein in Moerdijk.

Bij acute gladheid gaat er naast strooien op het wegennet ook speciale aandacht uit naar de diverse winkelgebieden en de verschillende parkeerterreinen. Waar zo nodig aangepaste bestrijding plaats vindt. In de wijken gaat het voornamelijk om de hoofdwegen waarvoor een vastgestelde route geldt. 

Met de bestrijding zijn grote bedragen gemoeid. Een preventieve actie kost namelijk ongeveer: €1.700,00. De kosten van 1 ton zout zijn € 80,00 inclusief opslagkosten. Van de inwoners wordt verwacht dat er actief wordt meegedaan om hun eigen straatje schoon te vegen. Want de trottoirs en de niet doorgaande wegen worden niet meegenomen. Bij mogelijke onaanvaardbare gevaarlijke situaties wordt verzocht om dit via Fixi direct te melden zodat actie kan worden ondernomen.

Meer berichten