Logo denoordwijker.nl
<p>Grootschalige strandevenementen zijn voorlopig uit den boze.</p>

Grootschalige strandevenementen zijn voorlopig uit den boze.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Strandnota in concept gereed

Het Noordwijkse strand neemt een belangrijke plaats in. Niet alleen in de lokale samenleving als recreatiegebied maar ook als toeristische attractie. Inmiddels ook in de promotie van de wijde regio als aantrekkelijk gebied. 

Zelfs de economic board Duin en Bollenstreek ziet de regionale waarde van het 13 kilometer lange Noordwijkse strand voor de streek als woon- en werkgebied en voor de promotie van de regio. Op dit moment is het concept van de herziene strandnota echter vooral lokaal actueel. 

In de nota zijn de beleidsdoelstellingen voor de komende vijf jaar benoemd en daarbij staat gezondheid in brede zin voorop. In deze zeer uitgebreide nota is er ruim aandacht voor onderwerpen zoals het ecosysteem, de recreatie, de leefomgeving, de samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en het ondernemersklimaat. Belangrijk uitgangspunt blijft dat het strand er is voor iedereen. Wat consequenties inhoud voor het toegankelijk houden van het strand en de beschikbare openbare voorzieningen.

Zones

Bovendien is er in de nota aandacht voor het gebruik van de verschillende zones op het strand voor recreatie. Waarbij onderscheid is tussen de drukke seizoensactiviteiten en de rustige op de ongerepte natuur gebaseerde recreatie. Natuurlijk zijn er de belangrijke sportverenigingen die in Noordwijk al vele jaren onderdeel uitmaken van het actieve strandleven. Grootschalige strandevenementen zijn voorlopig uit den boze en elke aanvraag voor een activiteit wordt getoetst op duurzaamheid, geluidsoverlast en verlichting.

Deskundige partners

Inmiddels zijn gesprekken geweest tussen Strandpaviljoenhouders en Gemeente Noordwijk over deze nieuwe strandnota. Daarbij is door de ondernemers aan het college gevraagd om hen niet alleen als belanghebbenden te zien. Maar vooral ook als deskundige partners om hierdoor gezamenlijk optimale resultaten te behalen en doelstellingen te bereiken.

Naar verwachting zal de politiek zich spoedig, mogelijk in december en anders in januari, gaan uitspreken over dit concept en de ingediende inspraakreacties.

Meer berichten