Logo denoordwijker.nl
Foto: thv
Bollenpraat

Toekomst

De agrarische ondernemersverenigingen in de Bollenstreek, te weten de KAVB, de Agrarische Jongeren en de LTO, publiceerden onlangs hun visie op de toekomst van de streek. Nu eens niet een stuk, lijvig en vol met wollige taal, maar een kort en bondig verhaal. Zo te downloaden van de LTO-site. De aanleiding is de snelle ontwikkeling van de bedrijven met hun activiteiten en de achterblijvende regelgeving. Zeker in vergelijking met het grote bollenteeltgebied in Noord-Holland. Een paar aandachtspunten wil ik met u delen.

Allereerst de GOM, die in veel RO-knelgevallen wordt opgeroepen als scheidsrechter en dan aan de spelregels een eigen uitleg geeft! Ik heb u al eens gemeld dat de sloop van de JAVO en M & G niet uit te leggen is. Ook nu komen de paardenweitjes weer ter sprake. Wat te doen met de snipperhoekjes? Over het bollenareaal is de studie duidelijk: de 2625 ha. eerse klas grond is heilig!

Dan de bedrijfsvoering. De “doorgaande” bollenbedrijven groeien nog steeds en lopen met de regels voor de maximale bedrijfsgrootte tegen hun grenzen aan. Mede omdat de verder-weg-geteelde bollen allemaal op het eigen bedrijf verwerkt moeten worden. Ook worden de leverbare bollen en planten steeds meer op aangepaste tijdstippen geleverd. Meestal later dus, omdat de export niet altijd genoeg opslagruimte heeft. Dit alles wordt, met een schuin oog gekeken naar Noord-Holland, als een groot knelpunt ervaren. De genoemde maatwerk-procedure is volstrekt onvoldoende.

De veehouderij geeft extra kleur aan het landschap, zorgt voor afwisseling en is te hoogwaardig om uitgerookt te worden! Grootschalige glastuinbouw moet, volgens de Visie, vooral in de Kloosterschuur in Rijnsburg. De ruimte voor nieuwe bedrijfsterreinen is een ander punt, zeker niet op 1ste klas bollengrond ontwikkelen! Ook is er aandacht voor de verkaveling van de Streek: beter bewerkbare kavels zijn van levensbelang. Als laatste cri-de-coeur, de oproep om de huisvesting van onze internationale medewerkers beter gestalte te geven. Minder bewoning in het dorp zal de huisvestingsdruk daar verminderen. Hoewel het stuk als visie wordt gebracht, is het duidelijk een roep om meer en beter beleid!  | Aad van Ruiten

Meer berichten