Logo denoordwijker.nl
Foto: Wim Siemerink

Schrikaanjagende plannen voor Gat van Palace en Vuurtorenplein

De Adriaan van Erk Groep deed deze week van zich spreken in het voormalig gemeentehuis van Noordwijkerhout. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte introduceerde de heer Van Erk persoonlijk zijn bedrijf als de ontwikkelaar van Gat van Palace en Vuurtorenplein. Een opmerkelijke gebeurtenis die menigeen verraste.

De verrassing gold in de eerste plaats het college van burgemeester en wethouders. Die net als de overige aanwezigen voor het eerst kennis namen van de ideeën die er bij het bedrijf van Van Erk leven over het ontwikkelen van de voormalige eigendommen van Ronnie van de Putte in Noordwijk. Burgemeester Wendy Verkleij nam speciaal voor deze gelegenheid plaats op de perstribune om van de plannen kennis te nemen.

Voorkeursrecht

De heer Van Erk maakte persoonlijk bekend dat hij niet alleen de hypotheek van Bever Holding heeft afgelost, maar bovendien de gronden officieel heeft overgenomen van Bever Holding, zodat Adriaan van Erk Groep inmiddels dus enige eigenaar zou zijn. Op zichzelf al een opmerkelijke detail, want officieel is daar door het kadaster nog geen kennis van gegeven. Volgens onze informatie kan dit ook nog niet, omdat de ter plekke geldende Wet Voorkeursrecht, dit zou verhinderen en overdracht bij een notaris in dit stadium altijd afhankelijk is van goedkeuring van de gemeente Noordwijk.

Voorbereidingsbesluit 

Vooralsnog lijken de plannen daarom erg prematuur. Bovendien wijken de gepresenteerde plannen nogal af van de bestemmingsplannen zoals die door de gemeenteraad in een voorbereidingsbesluit zijn vastgelegd. Bij een voorbereidingsbesluit is het verboden in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is, bouwplannen te realiseren. Als straks het bestemmingsplan zijn officiële status heeft, gelden er zeker andere maximale bouwhoogten. Feit is overigens wel dat de gemeente Noordwijk aanstuurt op een positieve samenwerking en een officiële samenwerkingsovereenkomst met Adriaan van Erk Groep. Kennelijk met die rede werd de initiatiefnemer gelegenheid geboden de eerste plannen in deze politieke omgeving officieel te presenteren.

Zes lagen en een kap

In een professionele driedimensionale presentatie werden de aanwezigen meegenomen in een verkenningstocht rondom de gewenste bebouwingen. Voor het Vuurtorenplein en omgeving voorziet men onder andere een massale invulling van zes lagen plus een kap op de plek van het voormalig Zinger Hotel En vervolgens ook een zes lagen bouwwerk op de Noordoostpunt van het huidige plein. Voor het Gat van Palace een eveneens rigoureuze aanpak die ogenschijnlijk de door de politiek gewenste bouwhoogte ver overschrijd. In de presentatie al wel volop aandacht voor details zoals de zichtlijnen vanuit de Hoofdstraat, de bouwvormen en de onbebouwde ruimtes. En kennelijk geen sprake meer van een hotel maar alleen van woonruimten variërend van 90 tot 200 vierkante meter. Met in de plint mogelijkheden voor winkels en horeca.

Parkeren

De architect van Van Erk benadrukte dat hij parkeeroplossingen liever ondergronds zou willen vinden om dan bovengronds een echt plein te creëren. Hij benadrukte dat beleving op een plein afhankelijk is van de wanden die eromheen staan. De commissie reageerde nogal geschrokken. Vragen gingen vooral over bouwhoogten, de geldende bestemmingsplannen, de duurzaamheidsvoorwaarden en de ongewenste massaliteit.

Een eerste nuchtere conclusie kan zijn dat het allemaal wel erg opportunistisch werd aangevlogen. En bovendien dat er naast politieke commentaren ook vanuit de bevolking nog wel wat kritiek zal volgen.

Er zullen dus nog wel een groot aantal gesprekken en diverse wijzigingen nodig zijn voordat er sprake kan zijn van praktisch realiseerbare plannen.

Meer berichten