Logo denoordwijker.nl
<p>NOV-voorzitter Arjan van den Akker verwelkomde een record aantal Soos bezoekers.</p>

NOV-voorzitter Arjan van den Akker verwelkomde een record aantal Soos bezoekers.

(Foto: Wim Siemerink)

Eerste NOV-bijeenkomst sinds anderhalf jaar groot succes

De enorme belangstelling voor de eerste Soos van de Noordwijkse Ondernemersvereniging maakte duidelijk dat ook ondernemend Noordwijk snakte naar de gezamenlijke fysieke bijeenkomsten. Voorzitter Arjan van den Akker maakte daar in zijn welkomstwoord in de Wintertuin van de Hotels van Oranje ook nadrukkelijk gewag van. ‘Inmiddels zijn er 18 maanden verstreken sinds de laatste NOV-Soos. En dat was een bijzonder spannende periode voor heel veel ondernemers in Noordwijk.’

De voorzitter sprak woorden van dank richting de gastheren Bram Mol en Charles de Boer maar bracht ook de het vele werk van bestuurs- en commissieleden onder de aandacht: ‘Wij hebben in nauw contact met de ambtelijke organisatie de Retail- en Horecavisie geschreven. Onze beloning was de beslissing van de gemeenteraad om voor de uitvoering de benodigde 1.700.000,- te reserveren.’ 

Hij kondigde direct ook de fysieke ledenvergadering van 9 november aan en meldde bovendien dat de decemberbijeenkomst staat gepland op 17 december in Winter-Wonderland bij Beachclub C, het voormalige Zuiderbad.

Verder stond hij even stil bij het recente verleden vol onzekerheden. Waarbij de vragen wat mag niet en wat mag wel en vooral ook wie of wat handhaaft de regels en welke consequenties zijn rechtvaardig te noemen, centraal stonden.

Hierna was het podium voor de beide gastheren die de ondernemers meenamen in een uitgebreide virtuele rondleiding door de geplande nieuwbouw van Hotel Oranje. Alsook door de twee woontorens met prestigieuze appartementen. 

Een rode draad bleek de toekomst van Noordwijk als Kuuroord. Er komt veel aandacht voor de belangrijke aspecten als natuur en frisse lucht, medicinale begeleiding en uitgebreide wellness-service. Heel veel aandacht is bovendien besteed aan duurzaamheid en aan parkeeroplossingen. Want zowel in de parkeerkelder van Residence van Hengouwen als in de parkeergarage onder de nieuwbouw zijn er vrije parkeerplaatsen die door inwoners en bezoekers kunnen worden benut.

Bram Mol deed tot slot ook een oproep aan de Noordwijkse politiek in verband met het creëren van werkgelegenheid met bijbehorende huisvesting van personeel. Hij drong aan op het realiseren van speciale eenpersoonsstudio’s met een minimale oppervlakte.

In de gesprekken na afloop ging het vooral over de toekomst. Waarin ondernemend Noordwijk zijn eigen rol dient te nemen zoals die in de genoemde visie werd omschreven. Om de kansen te benutten en te komen tot een gezond leefklimaat en een uitstekend voorzieningenniveau.

Meer berichten