Logo denoordwijker.nl
<p>De politieke strijd is nog steeds niet gestreden over wel of niet compleet volbouwen van Bronsgeest. | Foto: WS</p>

De politieke strijd is nog steeds niet gestreden over wel of niet compleet volbouwen van Bronsgeest. | Foto: WS

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Onrust rond Bronsgeest

In de politiek is onrust ontstaan over een zienswijze die de Provincie Zuid-Holland stuurde betreffende het niet bouwen in Bronsgeest. De provincie wil de woningbouw versnellen door nu snel de zogenaamde harde bouwlocaties prioriteit te geven. 

De provincie wil bovendien de huidige ‘zachte bouwplannen’ snel hard te maken. In Noordwijk is de bebouwing van Bronsgeest Noord een onderwerp waarover verdeeld wordt gedacht. Met name is er dat bevolkingsdeel dat de hoogwaardige hyacintengrond wil sparen en liever bebouwing ziet op een mindere kwaliteit grond. Inmiddels is besloten tot het bouwen van 350 woningen op een deel van Bronsgeest. Wat de provincie betreft maakt Noordwijk echter harde plannen voor 660 woningen in dit gebied.

Katwijk

Deze week was dit aan de orde in de gemeenteraad bij een motie over Bronsgeest. Daarbij kwam er een bijzondere opmerking van Astrid Warmerdam van DOEN. Zij vond dat er verder gekeken moet worden dan lokaal bouwen. Dat er tot 2030 volgens een recent vastgestelde planlijst in Noordwijk voldoende wordt gebouwd. Zij roemde het standpunt van de huidige coalitie die het compromis van 350 woningen in Bronsgeest wil realiseren. Zij zag het als een wijze beslissing om het in Bronsgeest daarbij te laten. Omdat dit rust in de Noordwijkse politiek zou brengen. Verder wees zij erop dat er straks grootschalig gaat worden gebouwd op Katwijks grondgebied. En dat het daar beslist ook voor Noordwijkers goed wonen zal zijn. 

Warmerdam: ‘Katwijk is een mooie plek. Daar is echt niets mis mee. Er wonen echte geen enge mensen.’ Van de kant van met name Peter van Bockhove (LSN) was hoon haar deel. Hij reageerde vol ongeloof. 

Een minimale meerderheid in de raad steunde vervolgens de motie en zij willen het liefst zo snel mogelijk alles doen om woningbouw te realiseren in Bronsgeest. Het Noordwijkse college wordt straks natuurlijk gevraagd de motie uit te voeren. Wethouder Alkemade wilde daar nog niet op vooruitlopen en onthield zich desgevraagd van commentaar. Hoe dan ook woningbouw gaat ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in de komende lokale verkiezingen.

Meer berichten