Logo denoordwijker.nl
<p>De grond bij het Vinkenveld dient als voorbeeld voor een mogelijke nieuwe invulling voor clusterlocaties van GOM. | Foto: WS.</p>

De grond bij het Vinkenveld dient als voorbeeld voor een mogelijke nieuwe invulling voor clusterlocaties van GOM. | Foto: WS.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Wethouder Alkemade wil steun van politiek voor Vinkeveld

In de vorige collegeperiode werd op 17 december 2018 nog een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het GOM om op een perceel aansluitend aan het Vinkenveld, nabij de Herenweg, 32 Greenportwoningen te gaan realiseren. 

Het volgende college zette al snel vraagtekens en wilde bestuderen of er mogelijkheden waren om aansluiting te vinden bij de hedendaagse problematiek en er een meer sociale woonbestemming te realiseren en dit te doen in een nieuwe discussie met de ISG over woningbouw in brede zin.

Nieuwe keuzes

Deze week is er in de Commissie Ruimte aandacht voor en daarbij neemt het college de bedoelde GOM-bouwlocatie als voorbeeld om de politieke haalbaarheid te peilen voor het maken van nieuwe keuzes. Met nadruk wordt de Noordwijkse gemeenteraad gevraagd zich uit te spreken over de visie van de portefeuillehouder Theo Alkemade. Die pleit voor het loslaten van de gepubliceerde aantallen woningen maar in de toekomst uit te gaan van kubieke meters woningbouw. Het zou gaan om 600 GOM-woningen van ieder 750 kubieke meter, dus totaal 450.000 kubieke meter. Meters die kunnen benut voor differentiële woningbouw; van sociaal tot twee onder een kap en alles daar tussen. Plannen voorlopig zonder specifieke bouwtitel maar aansluitend op de woonvisie.

Eerste stap

Het college wil nu eerst van de gemeenteraad weten of zij brede steun kunnen verlenen zodat de volgende stappen genomen kunnen worden. Zonder steun van de Noordwijkse gemeenteraad is een noodzakelijk bezoek aan buurgemeenten en provincie, om ook daar steun te verwerven, een zinloos initiatief. 

Het sluit dus aan bij de veranderde situatie op de woningmarkt en de gewenste verdeling in de woonvisie, wat dan ook een veranderde visie van de gemeenteraad vereist. 

Wethouder Alkemade benadrukt in een toelichting dat het hier geen bouwplannen betreft. Maar dat hij Vinkenveld Zuid, dat wel in eigendom is van de gemeente, als voorbeeld neemt in zijn presentatie om zijn visie en een mogelijke uitvoering daarvan, duidelijk te maken.

Motie

Daar nu al reguliere woningbouw realiseren op deze manier is op dit moment simpelweg onmogelijk zonder dat de Provincie Zuid Holland daaraan haar medewerking wil verlenen. Daarnaast zijn er afspraken met de ISG over de manier van bouwen. 

De Noordwijkse politiek zette voor het reces vraagtekens en het Noordwijkse CDA kwam eerder al met een initiatief en diende een motie in waarin werd gevraagd om te onderzoeken of er op clusterlocaties meer aan de actuele lokale woonbehoefte tegemoet kan worden gekomen. Indiener De Mooij pleitte ook al voor een differentiatie zoals die duidelijk is omschreven in de huidige Woonvisie.

Het college komt daarom deze week met een presentatie over de mogelijkheden van een andere invulling van genoemde bouwlocatie. Mogelijk dat daarbij meer duidelijk wordt over de haalbaarheid en de diverse lokale politieke standpunten als het gaat om een andere aanpak.

Meer berichten