Logo denoordwijker.nl
Foto: Free Range Stock
Politiek

Opstellers van ‘Ondermijningsrapport’ voor rechter gedaagd

Betrokken bestuurders en politici zijn door Collectief Transparant Bestuur Noordwijk voor de rechter gedaagd om gehoord te worden over hun rol in het tot stand komen van het rapport ‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’.

De leden van het Collectief zijn ernstig gegriefd over de inhoud van het rapport en voelen zich geschaad. Zij willen dan ook de onderste steen boven hebben. 

In het rekwest, opgesteld door de raadsman van de leden is dit als volgt verwoord: ‘Een aantal van de personen, ondernemingen en organisaties die in het rapport zijn genoemd wensen door middel van een voorlopig getuigenverhoor te onderzoeken wie voor het rapport verantwoordelijk zijn, hoe het rapport door hen is gebruikt, met wie het is gedeeld en wat daarmee werd beoogd’.

‘Het Collectief is van mening dat alles onderzocht moet worden: de beschuldigingen vanuit de clan rond Puur, hoe een en ander tot stand is gekomen, eventueel machtsmisbruik daarbij en de eerder bij de gemeente Noordwijk aangekaarte zaken over het handelen van diverse bestuurders uit de voorgaande perioden’, aldus het Collectief.

Meer berichten