Logo denoordwijker.nl
<p>Er wordt 1,7 miljoen beschikbaar gemaakt voor een nieuwe visie op horeca en retail. | Foto: Archief</p>

Er wordt 1,7 miljoen beschikbaar gemaakt voor een nieuwe visie op horeca en retail. | Foto: Archief

(Foto: Archief)
Politiek

Integrale visie voor retail en horeca is in de maak

Een geactualiseerde Retail- en Horecavisie moeten de basis vormen voor het gemeentelijk beleid in de komende jaren. Dit beleid is gebaseerd op een zeer uitgebreid aantal uitgangspunten waarbij het gaat om de vier kernen, het strand en bijbehorende Boulevards. Daarvoor wordt € 1.711.300,- beschikbaar gemaakt. 

In een commissievergadering van 14 september wordt het raadsvoorstel besproken. Eerdergenoemd budget van € 1.711.300,- is onderdeel van een 3 jarenplan. Onderverdeeld in €1.026.000,- voor 2021, € 328.900,- voor 2022 en tot slot € 356.400,- voor 2023. Omdat er geen budget voor werd gereserveerd zullen de algemene reserves voor de financiering moeten worden aangesproken. 

Het college waarschuwt wel voor de problemen die de pandemie veroorzaakt en mogelijk nog zal veroorzaken. B&W zich daarbij openlijk af of de ondernemers de teruglopende consumentenbestedingen, als gevolg van het coronavirus, wel zullen kunnen dragen. Daarom wil men flexibiliteit en weloverwogen uitvoering van beleid met structurele monitoring van de resultaten. 

Men wil uiteindelijk komen tot een optimale en toekomstbestendige retail- en horecastructuur. Men lanceert de visie als een inspiratiedocument voor de gemeente, de ondernemers en de vastgoedeigenaren. Bovendien als praktisch instrument om nieuwe horeca- en retailinitiatieven sturing te geven. En daarnaast ook nog als basis voor de uitvoering van het vernieuwen van bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen bij concrete projecten zoals die in het uitvoeringsprogramma worden omschreven.

Het moet duidelijk worden of de gemeenteraad zich zal kunnen vinden in het raadsvoorstel zoals het college dit presenteert. Of dat er eerst nog een uitgebreide politieke discussie volgt. 

Het college wil de bestaande winkelcentra versterken maar teveel leegstand is inmiddels een serieuze dreiging. Zoals ook het voorzieningenaanbod de gemeente voor serieuze uitdagingen stelt.

Meer berichten