Logo denoordwijker.nl
<p>De kogel is door de kerk. De binnentuin van het gemeentehuis wordt omgevormd tot raadszaal. | Foto: Wim Siemerink&nbsp;</p>

De kogel is door de kerk. De binnentuin van het gemeentehuis wordt omgevormd tot raadszaal. | Foto: Wim Siemerink 

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Raadszaal toch naar de binnentuin

Het ging niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk viel de hamer en krijgt het college de opdracht om met voorstellen te komen om de binnentuin van het Noordwijkse gemeentehuis om te toveren tot de nieuwe raadzaal.

Bij de aanvang van de behandeling deed Hans Knapp (VVD) een poging om het raadsvoorstel naar een volgende vergadering te verplaatsen. Dat werd echter met 11 voor en 16 tegen verworpen

In het daarop volgende debat werd duidelijk dat de VVD, hoewel verdeeld, wel mee zou gaan met het voorliggende raadsvoorstel.

Mogelijk dat het warme pleidooi van werkgroepvoorzitter Frans van Kouwen (LSN) daar aanleiding toe was. Van Kouwen maakte namelijk vooraf duidelijk dat de werkgroep uiterst zorgvuldig te werk was gegaan. Dit met maximale ondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat. Geheel volgens de opdracht van de fractievoorzitters waren alle mogelijkheden en onmogelijkheden gewogen binnen de aangegeven kaders. Zo kwam er uiteindelijk een breed gedragen voorstel op tafel. Hij wees erop dat het proces al erg lang duurt. Hij noemde het een zwaktebod indien de raad er opnieuw niet uit zou kunnen komen.

Konijn

Het voorliggend advies om de binnentuin te bestemmen als toekomstige raadzaal viel uiteindelijk vooral bij de fractie van NZL verkeerd. Fractievoorzitter Van der Vossen kwam met een konijn uit de hoge hoed: een onverwacht idee om toch maar in de Duinpan in De Zilk te blijven. Ze zag besparingen en bovendien een plus door de aanwezigheid van een horecavoorziening. Daardoor zouden er voor en na de raadsvergaderingen op ontspannen wijze, met mogelijk een alcoholisch drankje, geschillen tussen partijen kunnen worden opgelost.

In diverse reacties werd duidelijk dat de verbazing omgekeerd evenredig was aan de waardering voor het voorstel van NZL. Ook Daniëlle Brink (PUUR) reageerde verontwaardigd op de draai van NZL en zij noemde het een klap in het gezicht van de leden van de werkgroep.

Woning moet blijven

Meerdere partijen maakten duidelijk dat juist de combinatie van een raadzaal, met in de nabijheid het ondersteunend ambtelijk apparaat, de voorkeur moest genieten. Een meerderheid van de gemeenteraad zette echter wel grote vraagtekens bij de noodzaak om de woning Voorstraat 28 hieraan op te offeren. 

Hans Knapp (VVD) maakte duidelijk dat de VVD-fractie een draai had gemaakt maar via een amendement wel wilde afdwingen dat de genoemde woning gespaard zou blijven. Daarop werd het voorstel uiteindelijk toch aangenomen. Alleen de fractie van NZL en Van Dormolen (VVD) stemden tegen. Zo werd het raadsvoorstel om de raadzaal te realiseren in de binnentuin, met 22 voor en 5 tegen, aangenomen. Het college gaat voorstel uitwerken tot een concreet plan wat in de begroting 2020 zeker een plaats moet krijgen.

Meer berichten