Afbeelding
Foto: Archief

Parallelboulevard gaat in september op de schop

Algemeen

Noordwijk kan zich gaan voorbereiden op enkele winters waarin de verkeerscirculatie in het toeristisch gebied voor lange tijd gestremd zal zijn. In de tweede week van september wordt begonnen aan de herinrichting van de Parallelboulevard.

Een in meerdere opzichten ingrijpend project waarover al jarenlang heel veel te doen is geweest. Nog steeds zijn belangrijke onderdelen van dit project aanleiding tot heftige discussies. Zowel bij omwonenden als in de politiek blijven er verschillen van inzicht over de toe te passen technieken.

Reconstructie

De Parallelboulevard was in meerdere opzichten toe aan een reconstructie. Allereerst was het rioolsysteem aan modernisering toe, waardoor zowel de verkeerstechnische inrichting als het te gebruiken straatmeubilair aan de orde kwamen. Dus werden ook die zaken in de plannen betrokken. Daarnaast uiteindelijk ook het grootste hangijzer van de huidige tijd, het grondwaterprobleem.

Dat laatste begon allemaal bij het aanbrengen van de dijk in het duin. Door het Hoogheemraadschap noodzakelijk geacht om het achterland te beschermen tegen de verhoging van de zeewaterspiegel als gevolg van de opwarming van de aarde. Dat zorgde na enige tijd rondom de Hoofdstraat voor grote problemen met de grondwaterstand.

Na herhaald onderzoek en verschillende elkaar tegensprekende conclusies, kwam er de alles verlossende oplossing: een drain in de K.W. Boulevard. Maar ook dat liep uit op een totale mislukking en grote bedragen gemeenschapsgeld bleken door het afvoerputje te zijn weggestroomd. Toen kwam er uit de hoge hoed van het Hoogheemraadschap een nieuwe oplossing: een zeer speciale drain op grote diepte van het Vuurtorenplein tot aan de Grent. Een door enkele praktijkdeskundigen fel bekritiseerde oplossing die volgens hen opnieuw onnodig hoge kosten met zich meebrengt. De politiek bleek niet te vermurwen en dus wordt komende maand begonnen met de werkzaamheden.

Omwonenden en belanghebbende ondernemers kijken met veel argwaan naar de toekomst en vrezen ernstige gevolgen voor hun gebouwen door de enorme diepte. Men denkt aan 6 tot mogelijk 8 meter, waarop de werkzaamheden gaan plaatsvinden.

De samenwerkende instanties zijn de gemeente Noordwijk en het Hoogheemraadschap. Zij staan garant voor de veiligheid, een correcte oplevering en de financiering van de bijna zeven miljoen euro. Men werkt niet in de toeristische perioden aan het project. Op 1 april 2022 moet een belangrijk eerste deel van de werkzaamheden zijn gerealiseerd. Dan volgt de zomerstop en in het voorjaar van 2023 zou dan het gele project succesvol moeten zijn afgerond. Tot die tijd zullen vooral omwonenden zich moeten aanpassen aan de overlast en is een belangrijke verkeersader maandenlang onbruikbaar.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant