De toekomst van de Grent als uitgaansgebied moet nader worden bekeken.
De toekomst van de Grent als uitgaansgebied moet nader worden bekeken. Foto: WS

B&W: ‘Retail en horeca zijn belangrijke economische pijlers’

Algemeen Politiek

De Noordwijkse economie heeft volgens het college van B&W in de retail en de horeca twee belangrijke pijlers. Daarbij liggen er een aantal uitdagingen op het gebied van innovatie, de verschraling van het voorzieningenaanbod en de leegstand. Daarom wordt er in eendrachtige samenwerking met de ondernemers gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma Retail en Horeca. 

Deze week besprak de commissie Bestuur, Middelen en Economie een voorliggend Raadsvoorstel Retail- en horecavisie 2021-2023. Wethouder Roberto ter Hark had lovende woorden voor de bestuurders van ondernemersorganisaties. Die gezamenlijk veel tijd besteden aan de totstandkoming van gewenste ontwikkelingen in winkelkernen en de horeca op strand en Boulevards. Hij sprak over ‘een product van ons samen’.

Sociale cohesie

Namens de ondernemers was het secretaris Pieter van der Geest die in een helder samenvattend betoog de politiek voorhield dat er geen tijd te verliezen valt. Zijn inbreng maakte duidelijk dat zowel de winkelkernen als de horeca in de kernen van de gemeente Noordwijk voor grote opgaven staan. Hij benadrukte dat gezonde winkelkernen en florerende horeca een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke sociale cohesie in de gemeente Noordwijk en dat steun vanuit de politiek meer dan gewenst is.

Van der Geest stelde vast dat er inmiddels al veel te veel tijd verloren is gegaan. Een ingehuurd deskundig bureau had wel een frame geplaatst maar had vervolgens bij het schrijven van het uitvoeringsprogramma volledig gefaald. Conclusie: ‘Het moet anders.

Het geleverde conceptrapport werd volledig herschreven door vertegenwoordigers van ondernemers en ambtelijke organisatie. Van der Geest: ‘Vanaf januari zijn er een groot aantal schrijfsessie noodzakelijk geweest die het voorliggende resultaat hebben opgeleverd.’ De secretaris van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging drong nu aan op haast maken en liet weten: ‘De nood is mede door corona erg hoog en het uitvoeringsprogramma verdient daadkracht en een snelle aanpak.’

Horeca-voorzitter Stephan Stokkermans bevestigde daarop, evenals Shopping center-voorzitter Maarten van den Berg dat het een breed gedragen document betreft.

Aandachtspunten

Wethouder Ter Hark somde nog even de noodzakelijke aandachtspunten op. ‘Het gaat er in het uitvoeringsprogramma om dat we de diverse kernen vitaal en leefbaar te houden. De verschraling en leegstand moet worden tegengegaan, nieuwe ontwikkelingen in gang gezet en de kerngebieden met elkaar verbonden.’ De wethouder benadrukte daarnaast dat er in de vrije ruimte geen extra supermarkten welkom zijn, dat het bestaand winkelvloeroppervlak zowel in de horeca als in de retail toereikend is, dat de kuuroordstatus leidend is en dat vooral de verkeersafwikkeling dient te worden geoptimaliseerd. 

Voor de uitvoering blijkt 1,7 miljoen nodig, wat wordt besteed aan de uitvoering van het driejarig programma. Een ambtelijke projectleider moet als aanjager aan de ontwikkelingen leiding geven. Daarnaast is geld nodig om noodzakelijke sanering en verplaatsing te financieren. Ook voor marketing en uitstraling moet financiële dekking worden gereserveerd.

Waardering

De reacties vanuit de politieke partijen varieerden. Branchering, concentratiebeleid en voorzieningenniveau kregen de meeste aandacht. Maar over het algemeen was er veel waardering voor het resultaat van intensief samenwerken. De collegepartijen drongen vooral aan op haast maken, de oppositie bleek op onderdelen wat kritischer. 

Wethouder Ter Hark liet naar aanleiding van vragen weten zich wel zorgen te maken over de ontwikkeling van het Noordwijkse uitgaansgebied aan de Grent. Daar is extra aandacht voor maar er blijven cruciale vragen over de toekomstbestendigheid. ‘We moeten hier met elkaar goed over nadenken en mogelijk de bestemming nog eens nader bezien.’

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant