Afbeelding

Hou het netjes

Algemeen Binder

Na mijn oproep vorige week aan de raadsleden om van zich te laten horen, werd ik op mijn wensen bediend.

Deze week prijkt op de raadsagenda een motie van Mr. Hans Knapp (VVD), vicevoorzitter van de gemeenteraad. In de motie roept hij de gemeenteraad op om een standpunt in te nemen. Hij wijst daarbij op de verklaring van burgemeester en wethouders die het document betreffende ondermijning van de lokale democratie als ‘Noordwijk onwaardig’ omschreven. Hij vraagt de raad die kwalificatie over te nemen en wil graag dat de gemeenteraad, net als het college, nadrukkelijk afstand neemt van toonzetting en totstandkoming. Daarmee wil hij het daadkrachtig bestuurlijk handelen van het college waarderen. 

Mr. Knapp, die zijn sporen verdiende in de rechtszaal als jurist, wil dat bij aanvaarding van de motie, de commissaris van de Koning Jaap Smit hiervan op de hoogte wordt gebracht. De vicevoorzitter van de gemeenteraad wil vervolgens dat de zaak in Noordwijk als politieke kwestie is afgedaan en dat de aandacht weer wordt gericht op de toekomst. Hij wil mogelijke vervolgstappen overlaten aan de personen waar het over gaat. En dat lijkt mij een uitstekend idee. 

Natuurlijk ga ik de reacties van de diverse raadsfracties met meer dan belangstelling volgen. Hoewel ik soms niet alle vertrouwen heb in het gezonde verstand van politici geef ik hen, in dit geval met veel genoegen, het voordeel van de twijfel. Nog een laatste raadsvergadering en dan gaan we met vakantie, een zonnige toekomst tegemoet. Althans dat hoop ik. Daarin past even geen negatieve energie.

Deze weken gaan de voetbalclubs weer enthousiast van start richting een nieuw voetbalseizoen. Stropen horecaondernemers en winkeliers de mouwen op om iets van de verloren achterstand in te lopen. Zullen we heel bescheiden weer een aantal evenementen verwelkomen. Als de jeugd een beetje meewerkt gaan we hopelijk richting ‘normaal’. Waarin we ook weer normaal leren doen. 

Ik kijk stiekem wel verwachtingsvol uit naar de hervatting van het normale politieke leven in Noordwijk. Met normale raadsvergaderingen, zich normaal gedragende politici en met weer normaal fysiek contact in de wandelgangen van het gemeentehuis.

Ik hoop dan weer wel dat Mr. Knapp de tijdbom, die werd gelegd onder de politieke samenwerking tijdens de presentatie van de werkgroep ‘Nieuwe Raadzaal’, op een Noordwijk waardige manier tot ontploffing wordt gebracht. Want eerst zeggen veel waardering te hebben voor de werkgroep om vervolgens hun aanpak van de verstrekte duidelijke opdracht, volledig af te serveren, geeft geen pas. Ook dat is Noordwijk onwaardig. Het zal mij worst zijn waar de raadzaal komt. Maar lieve politici, hou het asjeblieft een beetje netjes. Dat zal, naar het zich laat aanzien, ook het debat over herbouw van De Schelft ten goede komen.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant