Afbeelding
Foto: PR

Coronacrisis: Weinig gezondheidseffecten op jongeren in Hollands Midden

Algemeen

De GGD Hollands Midden heeft onderzoek gedaan naar het effect van de coronacrisis op de fysieke en mentale gezondheid van jongeren. Het onderzoek is afgenomen onder bovenbouwleerlingen van middelbare scholen in de regio.

De GGD Hollands Midden doet al enkele jaren onderzoek naar de gezondheid van bovenbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs. Door de gegevens van de afgelopen jaren naast het onderzoek van nu te leggen, ontstaat een goed beeld van het effect van de coronacrisis op jongeren.

Sinds half maart 2020 hebben jongeren te maken gekregen met beperkende maatregelen. De scholen gingen tot twee keer toe dicht en werden lessen alleen online aangeboden. Contact met mensen buiten het gezin werd beperkt en sporten was lange tijd verboden. De horeca was dicht en ook evenementen werden afgelast.

Gezondheid
Een opvallende uitkomst is dat leerlingen hun gezondheid gelijk beoordelen als bovenbouwleerlingen van voor de coronacrisis. Interessant is dat er tijdens de coronacrisis significant minder ziekten en problemen gemeld werden zoals astma, dyslexie/dyscalculie, langdurige vermoeidheid, migraine en de ziekte van Pfeiffer. Ook werden er minder medicijnen gebruiken en waren er minder leerlingen onder behandeling bij de huisarts en fysiotherapeut.

Er was wel een stijging van ADHD/ADD, autisme en een eetstoornissen. Ook zijn er tijdens de coronapandemie meer bovenbouwleerlingen onder behandeling van een specialistische arts, psycholoog of GGZ. Leerlingen hebben vaker een slechte psychosociale gezondheid dan andere jaren. Er zijn ook significant meer leerlingen die aangeven moeite te hebben om in slaap te komen.

De aantallen leerlingen die zichzelf opzettelijk verwonden of suïcidegedachten hebben, zijn niet hoger dan andere jaren.

Bewegen, gewicht en eetproblemen
Steeds minder leerlingen bewegen voldoende, maar dat is niet alleen het gevolg van de coronamaatregelen; dit percentage is al sinds 2017-2018 aan het dalen. Leerlingen zijn in 2020-2021 vaker tevreden over hun gewicht en hebben minder vaak lichte eetproblemen.

Genotmiddelen
Bij alle genotmiddelen, behalve bij harddrugs, is een daling te zien in het gebruik: zowel het ‘ooit’ en ‘recent’ gebruik van alcohol, rookwaren, lachgas en hasj/wiet is gedaald. Ook dit is niet alleen het gevolg van de coronamaatregelen: het gebruik van lachgas daalt al sinds 2017-2018 en alcohol, roken en hasj/wiet daalden ook tussen de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019.

Internetgebruik en gamen
Leerlingen besteden steeds meer tijd aan sociale media, filmpjes en gamen. Het percentage dat 5 uur of meer per dag hieraan besteedt, stijgt sinds 2018-2019. Toch geven evenveel leerlingen geven aan voldoende tijd over te houden voor andere dingen. Ook zeggen leerlingen op tijd te kunnen stoppen om te slapen.

Thuissituatie
Ondanks dat leerlingen nu noodgedwongen meer tijd in het gezin doorbrengen, is de relatie met de andere gezinsleden niet verslechterd, maar zelfs enigszins verbeterd. Leerlingen zeggen dat zij nog steeds goed met hun ouders kunnen praten. Ook zeggen minder leerlingen dan voorgaande jaren dat er in hun gezin onvoldoende geld is voor noodzakelijke zaken.

School en pesten
Tijdens het thuisonderwijs vinden leerlingen onderwijs even leuk als voorgaande jaren. Ze zijn wel iets minder tevreden over hun cijfers, kunnen minder vaak zichzelf zijn op school, hebben iets minder plezier met leeftijdsgenoten, komen minder voor zichzelf op en hebben minder zelfvertrouwen. Het gaat echter om kleine verschillen. Er worden evenveel leerlingen gepest als voorgaande jaren (op school, thuis of online), maar minder leerlingen pesten. Dit laatste daalt al sinds 2017-2018.

Tevreden leven en vertrouwen in toekomst
Het leven van de leerlingen is flink veranderd afgelopen jaar, maar toch zijn leerlingen tijdens de coronapandemie niet ontevreden over hun leven. De meeste leerlingen hebben nog steeds vertrouwen in de toekomst, hoewel het percentage dat dit niet heeft, licht gestegen is.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant