Afbeelding
Foto: pr

Regen

Algemeen Bollenpraat

Je kunt je geen alledaagser onderwerp voorstellen voor een gesprek, dan over het weer. Weermannen, statistieken, de krant of een app, ze doen er allemaal aan mee. Was vorig jaar de belabberd lage waterstand nog een topic, dat is nu wel over. De enorme hoosbuien van vorige week deed menig tulpenkweker bibberen van schrik. Juist aan het begin van de rooitijd kan je die wateroverlast niet hebben. Zelfs de beste tuinen in de Bollenstreek stonden blank. Als rooi-rijpe bollen onder water staan, kan het gevreesde zuur de kop opsteken.

Je ziet dat pas later in de bewaring. Op het land is het letterlijk “pompen of verzuipen”. In Noord-Holland, rond Alkmaar en in de polder Zijpe was het nog veel dramatischer. Overloop-gebieden waren al vol of werkten niet vanwege het geringe hoogteverschil. Tot overmaat van ramp was het waterschap niet bereikbaar, de medewerkers waren al met weekend verlof! Een huilende kweker zag er zijn hele oogst van twee en een halve ton verloren gaan. Waterschapsdeskundigen hadden deze mate van neerslag ingeschat op eens in duizend jaar.

Hoe nu verder? Het blijkt nu maar weer dat de keuze, als je die al hebt, om in het najaar te bepalen waar je gaat planten, een heel belangrijke is. Grondbewerking, drainage en plantomstandigheden spelen allemaal een rol. Wat te denken van al de minieme dahlia-plantjes, die in het water staan. Ook de peen heeft het moeilijk op deze drassige akkers. Bollentelers in het Oosten van het land kwamen er goed vanaf. Daar is nauwelijks de normale maandhoeveelheid gevallen. In het Westen heeft het waterschap Rijnland de afvoer goed op orde. Nu maar afwachten wat de gevolg-schade van al die regen is. “Regen is Zegen” gaat niet altijd op!

Aad van Ruiten

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant