Bestemmingsplan Bronsgeest voorziet een groene woonwijk met in ieder geval 30% sociale woningbouw. | Foto: WS
Bestemmingsplan Bronsgeest voorziet een groene woonwijk met in ieder geval 30% sociale woningbouw. | Foto: WS

Plan Bronsgeest met algemene stemmen aangenomen

Algemeen Politiek

‘Het hart zegt ja, maar de oplossing zit er niet in. Er is door het vorige college te weinig werk verzet. Indien de wethouders van PUUR ín het vorige college op tijd gedaan zouden hebben wat ze moesten doen dan hadden we deze heftige discussie niet gehad. Maar zij maakten zich drukker om 7 sterren dan om de woningbouw.’

Deze niet mis te verstane conclusie kwam uit de mond van fractievoorzitter Peter van Bockhove (LSN) tijdens het debat dat de politiek voerde over het raadsvoorstel ‘Ontwerpbestemmingsplan Bronsgeest’. De oppositie bracht een amendement in waarin de opdracht om het percentage sociale woningbouw in de wijk op te hogen van 30 naar 40 procent. Waarbij dus de opvallende botsing tussen deze collegepartijen uit de vorige raadsperiode.

Jaap de Moor (Bruisend) had al eerder ook opgemerkt: ‘De huidige oppositie partijen waren in de vorige collegeperiode de collegepartijen. Die hebben, heel duidelijk aantoonbaar, de kansen die er toen waren niet benut.’ Hij wilde vooral nu snel bouwen en mogelijk daarna meer bouwen in Bronsgeest op de agenda te plaatsen. Hij uitte zich evenals het CDA tevreden over de voorliggende plannen. Hans Knapp (VVD) was lovend over het raadsvoorstel en over de huidige aanpak van het college.

Daadkracht

Wethouder Theo Alkemade reageerde: ‘We moeten proberen dit snel weg te zetten en nu daadkracht tonen. Op verzoek van de raad en ook van het Ministerie is er nog contact met de speciale Task Force en er wordt gekeken of verdere versnelling mogelijk is.’

Taetske Visser (PUUR) kon het vervolgens toch niet laten om op te merken: ‘Niet doen wat ze wel zeggen. Dat kenmerkt Lijst Salman die hun belofte betreffende sociale woningbouw niet kan komen.’

Een tweede reactie van Peter van Bockhove kon niet uitblijven: ‘Het is wel opvallend dat zo’n nette mevrouw mij probeert zwart te maken. Onze partij stond voor volledig bebouwen van Bronsgeest. We hebben gevochten voor wat we waard waren. Helaas zijn we in de politieke strijd ten onder gegaan. Dat gaat mij aan mijn hart. Maar er gaat nu eindelijk wel wat gebeuren’.

Zuur

De sfeer in vergadering bleef toch wat zuur. Die werd, na het voorstel van Taetske Visser, om per persoon en recht in de camera hoofdelijk te stemmen, er bepaald niet beter op. Van der Vossen (NZL) deed een beroep op de partijen om vooral positief vooruit te kijken en stelde vast dat de sfeer waarin het debat in het verleden werd gevoerd de vergadering niet ten goede komt.

Het amendement van de oppositie werd met 7 voor en 20 tegen verworpen. Het raadsvoorstel werd wel met algemene stemmen aangenomen zodat wethouder Alkemade verder kan met de bouwontwikkelingen in Bronsgeest.

Cijfers

De wethouder wilde ook nog iets rechtzetten betreffende de door de oppositie zo vaak gebruikte cijfers over de belangstelling voor de woningen van het plan Northgo Sporthal.

De cijfers zijn genuanceerder dan de aantallen die de oppositie steeds noemt. Er waren 2342 geïnteresseerden woningzoekenden die soms een dubbele of driedubbele aanvraag deden. Daarvan 668 Noordwijkers. Daarvan toonden 136 inwoners interesse voor 3 type woningen, 158 voor 2 type woningen en 374 voor gewoon 1 woning. Interessant is daarnaast het getal van 247 Noordwijkers die bij toewijzing hun huidige woning kunnen achterlaten. Waardoor bij toewijzing doorstroming wordt bevorderd.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant