Logo denoordwijker.nl
<p>Voor evenementen als het Ibiza Festival komt door de versoepelde maatregelen meer ruimte.</p>

Voor evenementen als het Ibiza Festival komt door de versoepelde maatregelen meer ruimte.

(| Foto: Ina Verblaauw)
Politiek

Car-spotten zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties

Het college had deze week een digitale ontmoeting met de lokale en regionale pers. Hierin vroeg burgemeester Wendy Verkleij aandacht voor een gevaarlijke ontwikkeling bij de verkeersveiligheid.

Het bij de jeugd populaire ‘car-spotten’ trekt jeugdige fotografen naar hoek Rudolf Tappenbeckweg / de Grent waar bijzondere auto’s, vaak van uit een onveilige situatie, op de foto worden gezet. De burgemeester deed een oproep aan de pers om dit gevaarlijke gedrag aan de kaak te stellen. En de rol van de ouders daarin te betrekken.

Speelplekken

Wethouder Sjaak van den Berg maakte duidelijk dat het college werk wil maken van de uitvoering van de motie over de gemeentelijke kinderspeelplekken. Er is extra budget uitgetrokken van € 100.000,00 om een deel van de 114 speelplekken in de gemeente een boost te geven.

Wethouder Roberto ter Hark bevestigde de realisatie van de Retail en Horeca Visie. In nauwe samenwerking met de ondernemers is deze visie tot stand gekomen; een leidraad voor toekomstig beleid. Daarbij moet de nog steeds in behandeling zijnde geactualiseerde Strandnota 2021, nog wel worden betrokken. Ter Hark melde daarnaast dat de perspectiefnota een officiële status kent en dat er een sluitend financieel meerjarenperspectief is gepresenteerd. Daarbij maakte hij nog wel de kanttekening dat er door het kabinet nog een herverdeling van het Gemeentefonds nodig wordt geacht. Noordwijk wordt daarbij mogelijk ‘gestraft’ voor het zelf zorgen voor inkomsten vanuit toeristenbelasting en parkeerbelasting.

Hij meldde bovendien dat de veiligheid op het strand een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. De inzet van de vrijwilligers van de NRB is daarbij onmisbaar. Daarom is er een jaarlijks budget voor vrijwilligersvergoeding beschikbaar gesteld van € 18.000,00.

Festival

Door de aangekondigde versoepelingen zal er ook weer meer ruimte komen om evenementen te organiseren. De traditionele uitvoeringen, zoals het Ibiza Festival, in verband met de ervaringen op gebied van veiligheid, zullen de voorkeur genieten. Er waren in het gemeentehuis echter nog geen definitieve aanvragen voor evenementenactiviteiten bekend.

Meer berichten