Logo denoordwijker.nl
<p>De bijeenkomst in 2018 waar verontruste burgers in botsing kwamen met voormalig burgemeester Rijpstra.&nbsp;</p><p><br></p>

De bijeenkomst in 2018 waar verontruste burgers in botsing kwamen met voormalig burgemeester Rijpstra. 


(Foto: Archief)
Politiek

PIN: ‘Geen bewezen feiten, geen hoor en wederhoor’

‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’. Dat is de titel van een omstreden rapportage die, in opdracht van voormalig burgemeester Rijpstra, in 2018 werd uitgebracht. Deze week zal dit rapport officieel openbaar worden gemaakt.

De openbaarmaking is het gevolg van een Wob-verzoek. Dat is een officieel verzoek tot beschikbaar stellen van alle informatie betreffende een bestuurlijke aangelegenheid. Het is in de praktijk een uiterste poging om inzicht te krijgen in bestuurlijke beslissingen en alle informatie die daarmee samenhangt, die buiten de waarneming van de inwoners tot stand zijn gekomen. In dit geval het besluit van Jan Rijpstra, die opdracht gaf tot uitbrengen van een rapport over ondermijning van de lokale democratie.

Ruzie

Inmiddels is duidelijk dat de verkiezingsuitslag in 2018 en de openlijke ruzie tussen toenmalige collegeleden en een groot aantal verontwaardigde burgers, de aanleiding is geweest. Die laatstgenoemden zijn verenigd in het comité Noordwijk Transparant.

Het vervolg was dus het genoemde Wob-verzoek om alle relevante beleidsdocumenten, bestuurlijke memo’s en e-mails en collegebesluiten betreffende dit geheime document, te mogen inzien. Daarop besloot het college dit rapport volledig openbaar te gaan maken.

De procedure vereist dat iedereen die in betreffende documenten wordt genoemd, het recht heeft zo’n vertrouwelijk document vooraf in te zien en er een zienswijze op in te dienen.

PIN

Omdat Platform Initiatief Noordwijk, kortweg PIN, ook werd genoemd en dus werd gevraagd om kennis te nemen van dat rapport en een zienswijze in te dienen, spreken we met woordvoerder Hans Stol. Die begint met te zeggen dat er in het rapport uitsluitend beschuldigingen staan die niet op feiten of op hoor en wederhoor zijn gebaseerd.

Daarop heeft hij namens het platform alsmede op persoonlijke titel een gerechtelijke procedure gestart om de namen van alle bij dit document betrokken politici en bestuurders boven tafel te krijgen. Hans Stol plaatst grote vraagtekens bij de gevolgde procedure. Direct nadat bekend werd dat het rapport toch volledig openbaar zal worden, werd de procedure gestaakt. Hans Stol kijkt nu uit naar het kennisnemen van alle achtergehouden informatie. Ook al omdat bijvoorbeeld Jan Rijpstra zijn betrokkenheid als de opdrachtverstrekker inmiddels zou hebben ontkend.

De maat genomen

Hans Stol: ‘Zeker is dat het document door Rijpstra is overgedragen aan zijn opvolgster. Bovendien heeft hij het document, waarin duidelijk stond dat Rijpstra de opdrachtgever is geweest, ongewijzigd doen toekomen aan het RIEC. Dat is de instantie die zich bezighoudt met het opsporen van criminaliteit en ondermijning van het bestuur.’

PIN wil echter ook opheldering over de rol van drie voormalig wethouders van PUUR in deze zaak. Stol: ‘In dit rapport worden opvallend genoeg slechts openlijke tegenstanders van PUUR de maat genomen.’

Hij stelt vast dat ook het huidige college een rol heeft gehad omdat de huidige burgemeester Verkleij de rapportage doorstuurde naar het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Daardoor heeft het volgens hem ook in deze collegeperiode een officiële status heeft gekregen. Stol is blij met het openbaar maken. Hij meldt nog dat de meeste beschuldigde personen en partijen inmiddels een ‘collectief’ hebben gevormd om gezamenlijk juridische stappen tegen de hoofdrolspelers te nemen.

Meer berichten