Logo denoordwijker.nl
<p>Oud-wethouders volgen in 2018 de openbare bijeenkomst over transparantie in het openbaar bestuur.&nbsp;</p>

Oud-wethouders volgen in 2018 de openbare bijeenkomst over transparantie in het openbaar bestuur. 

(Foto: Archief )

Geheim document boven water

Het wordt een spannende tijd voor comité Noordwijk Transparant, stichting PIN en enkele oud-bestuurders. Tijdens de vorige collegeperiode brachten zij als klokkenluiders enkele belangrijke zaken onder de aandacht van de kiezers. Naar aanleiding daarvan werden zij door voormalige wethouders op een onheuse manier beschuldigd van ondermijning van de democratie.

Op de website van stichting PIN stonden toen al zeer kritische uitingen richting de fractie van Puur Noordwijk en hun wethouders. Enkele zeer verontruste burgers wisten elkaar te vinden in het comité Noordwijk Transparant. De handhaving in het snippergroendossier, het optreden van ambtelijke afdeling bouwen en wonen, het betalen van 6 miljoen euro aan de ontwikkelaar in Offem Zuid en de fouten in het bestemmingsplan Zeewaardig waren voor hen reden om, juist voor de verkiezingen, te komen met een huis-aan-huis verspreide ‘Kies Transparant Krant’. Het gevolg leek een tegenvallende verkiezingsuitslag voor de inmiddels naar PUUR omgedoopte fractie.

In een openbare bijeenkomst werden alle beschuldigingen over en weer nog eens herhaald. De partijen kwamen daardoor echter niet dichter bij elkaar. Recent is op grond van een Wob-verzoek gebleken dat er direct na de verkiezingen van november 2018, in opdracht van oud-burgemeester Jan Rijpstra, een geheim document is opgesteld. Daarin werden klokkenluiders, voormalige bestuurders en andere Noordwijkers beschuldigd van maffia- en onderwereldpraktijken.

Het Comité Noordwijk Transparant, dat het rapport ter inzage kreeg, reageert: ‘Dit is een wraakactie richting de klokkenluiders op een manier die je vroeger de Oost-Duitse Stasi toedichtte. Er is nooit sprake geweest van fatsoenlijk hoor en wederhoor. Het staat vol leugens, verdachtmakingen en feitelijke onjuistheden en wordt inmiddels ook gebruikt om af te rekenen met kritische burgers en voormalige politieke tegenstanders.’

Burgemeester Verkleij heeft inmiddels laten weten dat het college zich volledig distantieert van de inhoud van het genoemde omstreden document en zeker van de manier waarop dit tot stand is gekomen.

Meer berichten