Logo denoordwijker.nl
<p>Nu ligt Bronsgeest er nog open bij. De plannen voor woningbouw bevinden zich echter in een cruciale fase. | Foto: Archief</p>

Nu ligt Bronsgeest er nog open bij. De plannen voor woningbouw bevinden zich echter in een cruciale fase. | Foto: Archief

Politiek

Uitvoering Bronsgeestplannen zit in cruciale fase

In een commissievergadering van deze week was er opnieuw aandacht voor de woningbouwplanlijst. Om zekerheid te verschaffen over de mogelijkheden die er daadwerkelijk zijn om op de door het college aangegeven plekken huizen te bouwen.

Heel theoretisch werd er op basis van een raadsrapportage geredeneerd hoe men tot een praktische werkelijkheid kon komen. Daarbij moet ook aan de in de woonvisie verzamelde wensen en eisen kunnen worden voldaan.

Echte oplossingen voor de bestaande problemen kwamen er niet. Wel werd duidelijk dat bouwen op het terrein van woonzorgpark Willem van den Bergh en op de recent aangekochte terreinen aan de Schoolstraat in Noordwijk, de meeste kansen bieden. Zoals ook de grond van Meeuwenoord in Noordwijkerhout nog steeds zou kunnen worden benut.

Tevreden

Wethouder Alkemade bleek tevreden over de werkwijze van de speciale werkgroep die een oordeel heeft uitgesproken over de haalbaarheid van de woningbouwplanlijst. Hij concludeerde dat er de komende vijf jaar aan alle wensen in de woonvisie kan worden voldaan. Hij noemde echter, in tegenstelling tot conclusie van de werkgroep, de plannen van woonzorgpark Willem van den Bergh wel degelijk harder dan hard. Hij stelde daarnaast vast dat er werk aan de winkel is om ook na de eerste vijf jaar aan de huidige woonvisie te voldoen.

Zeewaardig

Een ander steeds terugkerend onderwerp is het herstellen van de in 2013 gemaakte fouten bij het tot stand komen van het bestemmingsplan Zeewaardig. Dit onderwerp staat al zo lang op de politieke agenda dat alle feiten aan het vervagen blijken. De politiek verantwoordelijken van die tijd lijken hun belangrijke rol te zijn vergeten. En de grondeigenaar blijft de grondeigenaar met alles wat daar inmiddels aan kleeft.

Het college kreeg in de discussie van de kant van de VVD, CDA en Bruisend Noordwijk, waardering voor een gedurfde aanpak. Een praktisch denkende Peter van Bockhove wilde weten of er al contact was met bouwbedrijf Adriaan van Erk BV, de huidige geldschieter en partner van Bever Holding. Het antwoord daarop was echter negatief.

Kritisch

Zoals te verwachten waren PUUR en GroenLinks uiterst kritisch maar leek een meerderheid van de raad de college voorstellen te willen waarderen. Wethouder Alkemade hield de politiek voor dat er voor het eind van 2021 en bestemmingsplan moet zijn vastgesteld. Maar vooralsnog komt er een debat in de komende raadsvergadering. Ook al omdat PUUR aankondigde met een motie aangaande de plannen te zullen komen. Zoals het er nu naar uit ziet zal ‘Het Gat’ echter nog wel even blijven liggen zoals het er nu bij ligt.

Bronsgeest

Het bestemmingsplan Bronsgeest lijkt op orde om nu ter visie gelegd te gaan worden. Op 22 juni moet de gemeenteraad definitief akkoord geven. Natuurlijk was er weer volop aandacht voor de 30 procent sociale woningbouw en welke garanties er zijn dat dit gerealiseerd gaat worden. Inmiddels gaat deze discussie een geheel eigen leven leiden als onderdeel van de komende verkiezingscampagnes. Die verkiezingen zijn vooral ook merkbaar in de vergadersfeer. Die komen soms als heel puur maar ook vaak als heel zuur over. Mogelijk ook versterkt door de onpersoonlijke manier van het digitaal vergaderen.

Cruciale fase

De VVD vroeg aandacht voor het mogelijk combineren van de gemeentelijke plannen en die van het Zilveren Kruis. Wethouder Theo Alkemade benadrukte hierop dat een combinatie met de plannen rond het Zilveren Kruis en die in Bronsgeest wat hem betreft los van elkaar in procedure worden gebracht. Dit om vertraging in de uitvoering te voorkomen. Hij kondigde een cruciale fase aan om met de ontwikkelaars op basis van de bestaande contracten tot een uitvoering te komen en een beeldkwaliteitsplan te presenteren om vervolgens snel een exploitatieopzet uit te zetten. Daarmee kunnen zo snel mogelijk de plannen worden uitgevoerd.

Meer berichten