Logo denoordwijker.nl
<p>Bas Knapp: &lsquo;Met meer diepgang het gesprek te voeren.&#39; | Foto: Archief</p>

Bas Knapp: ‘Met meer diepgang het gesprek te voeren.' | Foto: Archief

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Kwartaalrapportages ODWH blijven opnieuw achterwege

Noordwijk heeft een heel breed takenpakket, waaronder de bouwtaken, ondergebracht bij de ODWH. De gemeente is met 28% de belangrijkste financier van deze gemeenschappelijke regeling van de 12 regiogemeenten. De politiek bleek in zijn algemeenheid geen problemen te hebben met de voorliggende conceptbegroting 2022. Deze financiële verantwoording was wel aanleiding om algemene kritiek te spuien op de dienst. Het feit dat er dit jaar opnieuw geen serieus gevolg was gegeven aan de toezegging van directeur Krul dat zij ieder kwartaal verslag zou komen doen van de procesmatige uitvoering van taken, zorgde voor ontevreden reacties. Het aangevoerde excuus van de heersende pandemie was te voorspelbaar om dit serieus te nemen.

Nu ging het echter eerst over de financiën voor 2022. Bas Knapp (VVD) sprak over de noodzaak om, naar aanleiding van deze begroting, met mevrouw Krul met meer diepgang het gesprek te voeren over de uitvoering van taken. Hij meende dat de vraag gerechtvaardigd is of men nog wel kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen indien men langdurig bezig is met het wegwerken van achterstanden en jaren werkt aan de reorganisatie van de interne organisatie van de ODWH. Inmiddels is men meer dan 2 jaar bezig om de verbeterslag vorm te geven.

Er kwam van diverse kanten de suggestie om de bouwtaken weer in eigen gemeentelijke organisatie onder te brengen. Daarbij tevens de overweging om andere gemeenten te vragen naar hun motivatie om bouwtaken gewoon zelf uit te voeren. De ODWH zal worden gevraagd om direct na de zomer toch met een rapportage te komen.

Wethouder Theo Alkemade had wel positief nieuws over de huisvesting en de daaraan verbonden zeer hoge kosten.

Inmiddels is de dure voormalige huisvesting onderverhuurd en heeft men een andere goedkopere huisvesting gevonden. De conceptbegroting kreeg uiteindelijk de goedkeuring van alle partijen.

Meer berichten