Afbeelding

PIN daagt gemeente Noordwijk voor de rechter

Algemeen Politiek

De gemeente Noordwijk wordt binnenkort gedagvaard om op 1 juni voor de kantonrechter in Leiden te verschijnen. Dit als gevolg van een aanvraag tot een kort geding tegen het handelen van de gemeente Noordwijk rondom een rapport met de titel ‘Ondermijning van de lokale democratie’.

De informatie komt van de aanvrager tot deze gerechtelijke procedure, Stichting Platform Initiatief Noordwijk, alsmede en namens deze dr. ir. Hans Rudi Stol. Die het kantongerecht in een uitgebreide uiteenzetting vroeg om de gemeente in kort geding te laten dagvaarden.

Namens PIN motiveert Hans Stol: ‘Het nadrukkelijk schenden van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming red.) door de Gemeente Noordwijk vanwege het geven van de opdracht tot en het doen verspreiden van het document ‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur van Noordwijk’, gedateerd 19 december 2018. Waarbij volgens woordvoerder Hans Stol feitelijke en lasterlijke onjuistheden worden verspreid over een groot aantal mensen en organisaties.

PIN meent dat de Gemeente door het opvragen van zienswijzen, aan die personen die in het document worden genoemd en daarbij in staat werden gesteld kennis te nemen van de volledige inhoud, voor een nog grotere verspreiding heeft gezorgd.

PIN voert aan dat al in een eerder stadium het toenmalige college over de schreef zou zijn gegaan. Met name met de reactie van het college van B&W op het verspreiden van een folder door het comité Noordwijk Transparant. De diverse reacties die daarop zijn geuit rondom en tijdens de speciale daartoe georganiseerde openbare bijeenkomst op 18 december 2018.

PIN wil via de rechter forceren dat het eerder genoemde document per direct openbaar wordt gemaakt en bovendien dat de gemeente onomwonden en op diverse manieren publiceert dat men nadrukkelijk afstand neemt van de inhoud van het gewraakte document.

n

Uit de krant