Logo denoordwijker.nl
<p>Er wordt wederom gepraat over het in gebruik nemen van een permanente raadzaal. | Foto: Archief</p>

Er wordt wederom gepraat over het in gebruik nemen van een permanente raadzaal. | Foto: Archief

(Foto:)
Politiek

Zoektocht naar nieuwe raadzaal voorzichtig weer hervat

De raadsvergadering van dinsdag 18 mei kent een volle agenda maar deze bevat een groot aantal hamerstukken. Maar mogelijk komt er nog wel een politieke discussie over de komende ontwikkeling van het Jan Kroonsplein.

Door Wim Siemerink

De politiek blijft twijfelen over de invulling van Jan Kroonsplein en omgeving, de omwonenden voelen zich niet serieus genomen en blijven ontevreden en het college kan nauwelijks daadkrachtig tonen. Van de participanten, grondeigenaren Korbee en de Boer, die op verzoek van de gemeente Noordwijk meedoen in de totaalontwikkeling, wordt opnieuw geduld gevraagd.

De ontwikkeling van het Jan Kroonsplein krijgt wel te maken met de realisatie van Museum Noordwijk nieuwe stijl. Want hoewel het nog een bespreekstuk zal zijn heeft een grote meerderheid zich al uitgesproken en kunnen de gemaakte plannen in uitvoering worden genomen.

Een nieuwe poging van Platform Initiatief Noordwijk om via een Wob-verzoek de geheimhouding op te heffen van 9 belangrijke documenten over Offem Zuid lijkt opnieuw te gaan stranden. De eerder opgelegde geheimhouding vond ook in de ogen van de commissie beroep en bezwaar geen genade. De gemeenteraad moet nog officieel akkoord gaan met de aankoop van het perceel van Admiraal-de Wit. Het college krijgt daarmee de ruimte om de naderende parkeerproblematiek in het centrum van Noordwijk aan Zee voor de korte termijn op te lossen en voorzichtig te denken aan sociale woningbouw op die plek.

Er blijkt ook verder te worden gepraat over het in gebruik nemen een nieuwe permanente raadzaal. Hoewel de raadstukken hierover nog niet openbaar beschikbaar zijn staat het vaststellen van een advies en het instellen van een speciale werkgroep wel geagendeerd voor 18 mei. Er wordt dan een nieuwe poging gedaan om te komen tot een werkgroep. Gedacht wordt aan één vertegenwoordiger per raadsfractie en overlegd gaat worden of dit een werkbare situatie op kan leveren. Zodat er spijkers met koppen kunnen worden geslagen.

Tot slot wordt er ook nog gesproken over de plannen van de inrichting van een landschapspark waarin een speeleiland is gesitueerd. Inmiddels is duidelijk dat de mogelijkheid in het bestemmingsplan van ‘reclamevoorzieningen’ gaat worden geschrapt omdat dit per abuis werd opgevoerd.

De mogelijkheid voor plaatsen van kunstwerken zal geen reguliere kunst betreffen maar het zal altijd gaan om zogenaamde civieltechnische kunstwerken van hout, staal of kunststof, zoals bruggen en steigers.

Meer berichten