Logo denoordwijker.nl
<p>Een quick scan zou duidelijk maken dat de gemeenteraad beter naar inwoners moet luisteren, ook bij belangrijke herontwikkelingen.</p>

Een quick scan zou duidelijk maken dat de gemeenteraad beter naar inwoners moet luisteren, ook bij belangrijke herontwikkelingen.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Politiek blijft verdeeld over invulling Jan Kroonsplein

In een meningsvormende sessie sprak de politiek vorige week in aanloop naar de besluitvormende raadsvergadering van 18 mei, opnieuw over de invulling van het Jan Kroonsplein. Ook al omdat In de vergadering van 4 maart door verschillende partijen de realisatie van hotelappartementen als onwenselijk werd betiteld.

Het blijft een gebed zonder eind want het college komt als reactie nu met alweer een nieuw voorstel. Er werden nu vier varianten voorgelegd. Met daarbij het advies om te kiezen voor een variant waarbij de hotelaccommodatie wordt vervangen door 30 extra woningen. Daarbij blijft de eerder voorgestelde 821 vierkante meter horeca en detailhandel wel gehandhaafd.

Voorafgaand aan de vergadering bepleitte grondeigenaar en mede-initiatiefnemer Evert Jan de Boer om nu eindelijk, na 10 jaar praten en weifelen, de juiste keuze te maken en toekomstgericht de juiste besluiten te nemen.

Namens bewoners uit omliggend gebied bracht Paul van Hattem opnieuw zijn pakket aan bezwaren in. De belangrijkste klacht blijft het ontbreken van de juiste dialoog met de omwonenden. ‘Deze wethouder doet niet wat hij zegt en zegt niet wat hij doet’, aldus Van Hattem namens de actiegroep Tegengeluid aan Zee. De wethouder meende echter juist dat er goed geluisterd werd naar de inbreng van de omwonenden.

Opnieuw was de parkeergarage, de tarieven voor omwonenden, de in- en uitrit samen met bouwhoogte en de bouwmassa punt van kritiek. Zoals ook kritisch werd gesproken over de noodzaak van winkels in deze nieuwe tijd.

Toeristisch gebied

Van de kant van D66 werd er aan herinnerd dat juist hier, in het toeristisch gebied, de ruimte zou moeten worden benut om het in het verleden gekozen beleid betreffende verblijfsaccommodatie voor de toeristen, te effectueren. Bovendien ook omdat recentelijk maatregelen werden genomen om RBB en andere toeristische verhuur, juist in te perken.

De verschillende partijen hadden vervolgens verschillen opmerkingen over de verschillende varianten. Daarbij waren de duurzaamheid, de werkelijke kosten en de bouwhoogte belangrijke aandachtspunten.

Het CDA betreurde het dat er in de vorige collegeperiode al zoveel geld werd besteed aan studies en dat de resultaten van die studies, door betreffende partijen zoals PUUR en GroenLinks, nu weer terzijde werden gelegd. Jordy de Mooy stelde vast dat die partijen nu ineens weer andere varianten voorstaan.

Verdeeldheid blijft

De suggestie om vooral te bezien of er dubbelbestemming mogelijk is, zodat er altijd nog andere keuzes kunnen worden gemaakt, vond wel gehoor. Bruisend Noordwijk pleitte voor het betaalbaar houden van wonen en ook voor sociaal bouwen op andere plekken zoals bij Harlekijntje, Terrein Verloop Schoolstraat en straks Bronsgeest.

Uiteindelijk bleef de politiek verdeeld over het kiezen voor een variant. De wethouder zegde toe de inbreng van de commissie te verwerken in een definitief voorstel. Daarnaast een nieuw voorstel nog even af te stemmen voordat dit als besluit op 18 mei aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Meer berichten