Logo denoordwijker.nl
<p>Hans van der Meer</p>

Hans van der Meer

(Foto: Willem Krol)

Het regent lintjes in het oude gemeentehuis

Burgemeester Wendy Verkleij reikte vandaag, 26 april, aan elf personen van de gemeente Noordwijk een Koninklijke Onderscheiding uit. Drie inwoners van de gemeente Noordwijk zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en acht inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking van de lintjes vond een voor een plaats als gevolg van de maatregelen die genomen zijn in verband met de huidige coronacrisis.

Ridders

De heer J.C.M. (Hans) Janssen is werkzaam bij Bouwbedrijf Van Grootheest in Ede. Hij bekleedde divers bestuursfuncties op gebied van ondernemen aldaar. Daarnaast is en was hij vrijwillig actief in zijn woonplaats Noordwijkerhout. Hij was bestuurder bij Wijkvereniging Zeeburg, Stichting De Speelakker en Schietvereniging De Duinschutters. Hij is voorzitter van bij Oranjevereniging Noordwijkerhout. Hij organiseert mede activiteiten zoals The Voice of Noordwijkerhout. Hij brengt het verhaal van 4 mei dichter bij de mensen. Hij neemt deel aan de maatschappelijke alliantie Open Up binnen de gemeente over de coronacrisis en draagt zorgt voor de toekomstvisie.

Mevrouw J.M.P. (Annemarie) van Kesteren heeft in 2011 samen met haar man de Edwin van der Sar Foundation opgericht en werd hiervan ook voorzitter. De Stichting heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel te verbeteren door middel van beweging en deskundige begeleiding. Diverse projecten zijn op haar initiatief gestart om hen weer op school of op het werk te krijgen. In 2014 kreeg zij de Majoor Bosshardt Award en in 2015 de International Sustainability Award voor dit mooie project.

Voor prof. Ing. J. (Jan) Rolloos is er sprake van een continue lijn van activiteiten. Rolloos heeft met de door hem ontwikkelde algoritmes een cruciale bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van medicatiesystemen voor voedselveiligheid en de opsporing van besmettelijke ziekten. Hij is op totale verdiensten decorabel geacht.

Mevrouw C. (Clara) van Duijn was tot eind 2020 (mede)eigenaar van Begrafenisonderneming L. van Duijn. Zij begon in het bedrijf van haar vader en volgde hem op als directeur-eigenaar. Zij vervulde bijna 60 jaar een voortrekkersrol voor vrouwen in deze branche, die oorspronkelijk geheel door mannen werd gedomineerd. Van 1989 tot heden is zij mantelzorgster en ondersteuner in de gemeente Noordwijk. Ook ondersteunt zij een hoogbejaarde buurvrouw bij het kerkbezoek.

Leden

De heer P.G.J. (Peter) Edelaar heeft bij Flora Holland gewerkt. Hij heeft daarnaast diverse vrijwillige verdiensten verricht, o.a. bij Zwemvereniging Noordwijkerhout en bij De Columbiaan in Sassenheim, waar hij tijdwaarnemer, bestuurslid en trainer was.

Mariëtte van Haaster-van der Wiel is sinds 1984 werkzaam bij De Hartekamp Groep. Naast haar reguliere werkzaamheden organiseert zij uitstapjes voor cliënten. Tevens actief binnen de werkgroep Samen Kerk waarvoor zij de wekelijkse kerkdienst organiseert en zorgt dat bewoners hieraan kunnen deelnemen. Sinds 1978 bestuurslid en secretaris (1984-2004) bij scouting Stichting Jeugdwerk De Zilk. In 2000 was zij bij de Stichting 2000 in betrokken bij de organisatie van een groots feest voor de hele gemeenschap. Sinds 2006 tot heden is zij actief voor de Heilig Hart van Jezuskerk. Van 2014 tot heden begeleidt zij bij Drumfanfare Altesa de muzikanten.

O.A.M. (Otto) van Haaster werkt als hoofd bedrijfsbrandweer en BHV bij Akzo Nobel. Hij was van 2000 tot 2008 lid van de vrijwillige brandweer van Noordwijkerhout. Daarna werd hij vrijwilliger bij Veiligheidsregio Hollands Midden als officier van dienst. Daarnaast is hij sinds 1980 vrijwillig actief bij de Stichting Jeugdwerk De Zilk. Van 1991 tot heden was hij actief bij carnavalsvereniging De Duinknijnen. Sinds 1995 bij Hakuna Matata in De Zilk bestuurslid en nu voorzitter. Bij Stichting 2000 De Zilk betrokken bij het millenniumfeest voor de brandveiligheid. Sinds 2009 vrijwilliger bij Dragersvereniging Sint Barbara in De Zilk. In de periode 2014-2015 voor de Heilig Hart van Jezuskerk als bestuurslid in een klankbordgroep.

De heer T.H.J. (Theo) Hogervorst is gepensioneerd werkte jarenlang bij het psychiatrisch ziekenhuis St. Bavo in Noordwijkerhout. Vanuit zijn hoofdfunctie bij de Bavo heeft hij in 1980 De Dierenhoeve opgericht. Hij was tot 2005 de beheerder tot het einde van zijn dienstverband bij de Bavo. Daarna is hij vrijwilliger en bestuurslid van ‘vereniging’ De Dierenhoeve geworden. Sinds 2004 is hij vrijwilliger bij Topaz Munnekeweij. Hij verzorgt de wekelijkse zangmiddag en betrekt bezoekers en bewoners bij De Dierenhoeve. Hij is (hulp)Sinterklaas en draagt bij aan het carnavalsfeest.

De heer J.C.M.(Hans) van der Meer is werkzaam bij Rabobank verzekeringen. Sinds 1998 is hij vrijwilliger bij v.v. S.J.C. te Noordwijk. Sinds 2007 is hij oprichter en penningmeester van Heerensociëteit ’t Latje en sindsdien ook actief bij Carnavalsvereniging De Noortukkers waar hij de seniorenmiddag, de bezoeken aan verzorgingshuizen en de Najaarsfeesten organiseert. Sinds 2009 is hij speaker bij het Starbalm Strandlopen en organiseert dit evenement. Sinds 2019 is hij veilingmeester bij de Parochie Sint Maarten / Maria Ter Zee te Noordwijk.

Mevrouw H.J.C.M. (Henriëtte) van den Nieuwendijk was tot 2012 werkzaam bij Marente, locatie Hofwijck te Oegstgeest. Sinds 1968 is zij vrijwillig actief voor het R.K. Fanfarekorps Excelsior te Noordwijk. Van 1985 tot 1995 was zij vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Noortukkers. Van 2012 tot heden is zij actief bij de Stichting Kringloop Noordwijk en Noordwijkerhout.

Mevrouw G.J. (Truus) van Steijn-Blom is werkzaam geweest in het loonbewerkingsbedrijf Van Steijn van haar echtgenoot en sinds 2007 gepensioneerd. Sinds 1980 bij het CDA, afdeling Hillegom was zij oprichter en voorzitter van het lokale CDA-Vrouwenberaad Hillegom (CDA-V) en lid van de Vrouwen Advies Commissie. Sinds 1986 is zij actief voor de Heilig Hart kerk in De Zilk. Van 1994 - 2016 was zij bij Wereldwinkel in Hillegom verkoopster en hielp zij mee met de evenementen. Van 1996 - 2005 was zij bij Land en Tuinbouwvrouwen lid van de commissie jaarthema. Van 2003 - heden is zij actief bij De Zonnebloem. Ook collecteert zij jarenlang voor het Reumafonds en waren er vrijwillige activiteiten bij Stichting Vluchtelingenwerk, bij Parochiële Caritas, bij de lokale KBO, bij de basisschool en bij scoutinggroep Haarlemmermeer.

Meer berichten