Voorzitterswissel bij Noordwijkse Reddingsbrigade
Logo denoordwijker.nl
Enrico Hazenoot (eerste van links en Harry admiraal (tweede van links).
Enrico Hazenoot (eerste van links en Harry admiraal (tweede van links). (Foto: PR)

Voorzitterswissel bij Noordwijkse Reddingsbrigade

Na elf jaar neemt Enrico Hazenoot afscheid als voorzitter van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB). Hij draagt de voorzittershamer over aan zijn opvolger Harry Admiraal. Tijdens de honderdste Algemene Ledenvergadering op 26 maart ontving Enrico het Erelidmaatschap voor zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Het jubileumjaar van de NRB is een mooi moment om het stokje over te dragen”, vindt Enrico Hazenoot. Een andere belangrijk mijlpaal voor hem was de nieuwbouw op het strand. Nieuwe huisvesting was een van de dossiers die Enrico meekreeg toen hij elf jaar geleden aantrad als voorzitter. Een dossier van formaat dat aangroeide in de loop van de jaren. Het bestuur zocht al sinds 1992 naar een nieuw onderkomen. Diverse locaties en samenwerkingsvormen passeerden de revue en evenzovele politieke en bestuurlijke discussies. “Met de ZVN zal de NRB in de loop van dit jaar een prachtig multifunctioneel gebouw betrekken op het strand ter hoogte van Huis ter Duin, ieder in een eigen deel van het gebouw.

Bijzondere verdiensten

Tijdens de honderdste Algemene Ledenvergadering op 26 maart ontving Enrico het Erelidmaatschap. Nieuwe voorzitter Harry Admiraal licht toe dat Enrico welverdiend Erelid is geworden vanwege zijn jarenlange en bijzondere bijdragen aan de ontwikkeling van de NRB. 

Harry: “Enrico heeft zich in diverse functies ingezet voor de reddingsbrigade. Als lifeguard, schipper, chauffeur, postcommandant en lid van de Alarmploeg. Ook als instructeur, met grote bevlogenheid en inzet voor het zwemonderwijs. En verder in het bestuur van de NRB, waarvan elf jaar als voorzitter. 

Enrico was en is een belangrijk pleitbezorger voor de reddingbrigade bij publiek en politiek. Een verbinder die zich richt op samenwerking, oplossingsgericht kansen pakt, waarbij hij gebruik maakt van een groot netwerk.” Een voorbeeld daarvan is zijn rol bij de herstructurering van de veiligheidsregio’s in 2010. Met de Veiligheidsregio, Kustwacht, KNRM en Reddingsbrigade Nederland werkte hij aan afspraken over samenwerking. Dat resulteerde in 2011 in een convenant met Veiligheidsregio Hollands-Midden. Een voorbeeld dat navolging kreeg in andere veiligheidsregio’s. 

Meer berichten