Logo denoordwijker.nl
<p>Het vernieuwde Museum Noordwijk moet 25.000 bezoekers per jaar gaan trekken. | Foto: PR</p>

Het vernieuwde Museum Noordwijk moet 25.000 bezoekers per jaar gaan trekken. | Foto: PR

(Foto: )
Politiek

Ambitieuze plannen voor museum goed ontvangen

Het bestuur van Genootschap Oud Noordwijk verzorgde voor de commissie Middelen en Economie een presentatie van de ambitieuze plannen die door het bestuur zijn ontwikkeld. Het betrof een beeldvormende vergadering en pas in een later stadium zullen besluiten worden genomen.

De politieke vertegenwoordigers gingen er dus eens goed voor zitten. Vooral omdat vanuit de bijgeleverde stukken al duidelijk was dat het hier om een zeer wenselijke maar ook kostbare ontwikkeling gaat. Ook vanwege enkele reacties uit de gemeenschap.

Om niet

Wethouder Roberto ter Hark maakte tevoren duidelijk dat de huidige plannen zeker meer dan ambitieus genoemd kunnen worden maar daarnaast vooral ook dat het college deze zeer wenselijk en haalbaar achtte. Hij maakte duidelijk dat het college van plan is om voor te stellen om de gemeentelijke eigendommen Nic. Barnhoornweg 44 en Jan Kroonsplein 8 aan het genootschap ‘om niet’ te schenken.

Bovendien komt er een eenmalige bijdrage om het project op te starten en daarnaast een structurele subsidieverhoging naar 75.000 euro per jaar. Dat zou kunnen binnen de bestaande begroting zodat aan andere cultuurinitiatieven toegezegde subsidies niet in gevaar komen.

Prognose

Vanuit de politiek werden vooral zorgen geuit over de prognose van het aantal bezoekers. Volgens de plannen zou het huidige bezoekersaantal van 5000 na de realisatie moeten worden vervijfvoudigd.

Naast de twijfels over de praktische haalbaarheid riep het aantal van 25.000 bezoekers vragen op, zoals over de benodigde parkeervoorzieningen. Ook over de financiën kwamen veel vragen en vooral van de kant van Noordwijkerhoutse commissieleden in relatie tot de gevolgen voor de subsidies van Stichting Genootschap ‘Oud De Zilck’ en voor het museum Novato (Noordwijkerhout Van Toen). Er bleek verwarring over het Noordwijkse plan om in het nieuwe museum een voorportaal voor deze verenigingen in te richten.

Geen fusie

Bij de stukken behoorde een schrijven van genoemde verenigingen waarin erop wordt gewezen dat onderling de afspraak is gemaakt dat elke historische vereniging alleen op hun eigen grondgebied actief zou zijn m.b.t. geschiedenis van bijbehorende kern of bewoners. Er werd nog eens benadrukt dat er wel ruimte was voor samenwerking maar dat een fusie met Novato of Oud De Zilck niet aan de orde kon zijn.

De suggestie kwam dat er ook een belangrijke bijdrage zou moeten komen van de kant van Noordwijk Marketing omdat het nieuwe museum een belangrijke bijdrage zou kunnen zijn binnen het toeristisch aanbod. In zijn slotbetoog benadrukte wethouder Ter Hark nog dat het Genootschap heel veel private middelen zal inbrengen en dat zij een verlangen van € 185.000,00 al heeft teruggebracht naar € 45.000,00.

Cultuurbeleid

Het is nu aan de politiek om zich voor te bereiden op besluitvorming en een eigen politieke afweging te maken. Al deze informatie moet op 20 april in een commissievergadering worden vertaald in politieke keuzes. Dit op basis van een breed cultuurbeleid waarbij dit jaar bovendien nog een nieuwe cultuurnota aan de orde is. Daarin moeten de wensen van alle cultuurorganisaties een plekje gaan krijgen.

Meer berichten