Vertraagd door herberekening
Logo denoordwijker.nl
<p>Van deze wand werd duidelijk dat de deze de horizontale belasting niet zou kunnen dragen. | Foto: PR</p>

Van deze wand werd duidelijk dat de deze de horizontale belasting niet zou kunnen dragen. | Foto: PR

(Foto: )

Vertraagd door herberekening

De jubilerende voetbalvereniging SJC heeft opnieuw een domper te incasseren. Wederom moet de geplande feestelijke opening van een complete nieuwe accommodatie, die in het kader van het honderdjarig bestaan moest gaan plaats vinden, worden uitgesteld.

Eerder al bleek dat de gemeente Noordwijk, de publiekelijk met nadruk gedane belofte dat het eeuwfeest in de nieuwe accommodatie kon worden gevierd, niet zou kunnen waar maken. Het alternatief werd precies een jaar uitstel zodat het jubileumjaar in ieder geval dan op de oprichtingsdatum, feestelijk kon worden afgesloten.

Herberekening

Maar nu is duidelijk geworden dat ook dit feest niet zal kunnen doorgaan. Bij een controle werd duidelijk dat een van de inmiddels geplaatste wanden niet aan de veiligheidseisen zou voldoen. In een brief aan het bestuur van SJC schrijft de teamcoach John Meijer: ‘Helaas heeft het bouwteam geconstateerd dat een belangrijke wand in de nieuwbouw op het gemeentelijk sportpark niet over de juiste eigenschappen beschikt.’

Voorzitter Herman Meijvogel verduidelijkt dat de uitvoerende aannemer BAM zelf, voor het aanbrengen van de enorme betonnen overspanningen, een herberekening van de door een constructiebureau geleverde berekeningen heeft uitgevoerd. Daaruit werd duidelijk dat één wand van de ondergrondse sporthal wel de verticale belasting aan kon maar dat de horizontale belasting over de veiligheidsnorm ging. Na nog weer een second opinion kwam er een bevestiging. Nu wordt er naar oplossingen gezocht.

Verregaande consequenties

Omdat er tussen de realisatie van de nieuwbouw en realisatie van de velden een sterke afhankelijkheidsrelatie ligt wordt er nu gevreesd voor verregaande consequenties voor de voetbalclub. Er is inmiddels een uitgebreid onderzoek gaande en daaruit moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn voor respectievelijk het nieuwbouwproject, het nieuwe hoofdveld en het pupillenveld. Maar, zeker is dat de geplande opening in september niet door zal gaan. Van diverse kanten binnen de club wordt door de leden, vrijwilligers en supporters vol ongeloof en met verslagenheid gereageerd.

Meer berichten