Loes voorlopig niet dakloos
Logo denoordwijker.nl
<p>Meelevende dorpsgenoten betuigen steun aan de 76-jarige Loes Alkemade die haar huis werd uitgezet. | Foto: WS</p>

Meelevende dorpsgenoten betuigen steun aan de 76-jarige Loes Alkemade die haar huis werd uitgezet. | Foto: WS

(Foto: )

Loes voorlopig niet dakloos

Ze woont in Noordwijk in een leuke huurwoning in de IJmuiderstraat. Maar vanwege een langdurige huurachterstand moest zij op last van de rechtbank haar woning per 29 maart verlaten. Een zoektocht naar mogelijke huisvesting leverde in feite maar een alternatief op, de daklozenopvang in Leiden.

Het onderbrengen bij De Binnenvest, de daklozenopvang in Leiden had niet bepaald de voorkeur en kon worden voorkomen. Want mevrouw Alkemade, die overigens voor de camera van RTV West toegaf niet volgens de regels geleefd te hebben, werd 2 mogelijke oplossingen voorgelegd. Zijn kan worden geplaatst als medebewoonster in een eengezinswoning. En ook is er de mogelijkheid om in tijdelijk in een hotel te worden ondergebracht. Voorlopig verblijft Loes Alkemade nog even bij vrienden tot ze daarover een beslissing heeft genomen. Haar wens om in aanmerking te komen voor een aanleunwoning bij een zorgcentrum zal niet worden vervuld.

Maandagmorgen 29 maart verzamelden zich naast veel persvertegenwoordigers ook een behoorlijk aantal dorpsgenoten bij het huis van deze 76-jarige mevrouw Loes Alkemade. Onder hen John Gietelink die via Facebook een actie organiseerde om haar in kwestie financieel te helpen en haar met andere zaken bij te staan. Hij is in gezelschap van enkele vriendinnen van Loes Alkemade. Men vertelt dat uitzetting niet meer is te voorkomen.

Mevrouw Alkemade woonde al 10 jaar in het huis maar de woonlasten waren, ten opzichte van haar inkomen, heel erg hoog. Uiteindelijk meldde zij in augustus j.l. bij de eigenaar dat zij de huur niet meer kon opbrengen. Daarop volgde een procedure waardoor de huurovereenkomst werd beëindigd.

Mevrouw Alkemade hoeft niet naar de daklozenopvang in Leiden. Want direct nadat zij het pand Maandagmiddag had verlaten werd mevrouw Loes Alkemade uitgenodigd bij de wethouders Dennis Salman ( Lijst Salman) en Theo Alkemade (CDA). Om met elkaar te overleggen over de situatie waarin zij terecht was gekomen.

Het blijkt dat er hier alles mis is gegaan wat mis kon gaan. Een vermeende inschrijving bij de woningstichting bestond niet. Het gemeentelijk loket waar werd aangeklopt kwam niet met een juiste reactie. Het ontbreken van geld en kennis voor het gebruik van internet maakte het allemaal nog verwarrender. Contacten met wethouder Salman zouden geen resultaat hebben opgeleverd. Tenslotte werd zij doorverwezen naar de daklozenopvang in Leiden. Aan Omroep West laat ze weten: ‘Vanwege mijn allergieën heb ik een speciaal dieet en dat is bij de opvang niet mogelijk.’ Daarnaast maakt Loes zich zorgen dat ze besmet raakt met het coronavirus, als ze tussen zoveel andere mensen moet slapen. ‘Ik ben het hele jaar omwille van mijn gezondheid mijn huis niet uit geweest, en nu dit.’ Maandag meldt ze dat ze eerst nog een gesprek heeft op het gemeentehuis. Wat dat gaat opleveren is nog ongewis. Geruchten zeggen dat er tijdelijk onderdak zou worden geboden in een zorghotel. Wethouder Salman was maandagmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

Meer berichten