Nog geen oplossing voor Losplaatsweg
Logo denoordwijker.nl
<p>Links het bedrijfsverzamelgebouw dat voorlopig geen plaats zal maken voorde beloofde sociale woningen. | Foto: Wim Siemerink</p>

Links het bedrijfsverzamelgebouw dat voorlopig geen plaats zal maken voorde beloofde sociale woningen. | Foto: Wim Siemerink

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Nog geen oplossing voor Losplaatsweg

Vorige week werd in de commissie ruimte opnieuw de zaak Losplaatsweg aangekaart. Dit betreft de klacht van bewoners over het niet realiseren van de zogenaamde tweede fase van het bouwplan dat door ontwikkelaar Van der Wiel Bouw werd voorgeschoteld. Maar wat door de grondeigenaar niet werd omarmd.

Jaap de Moor (BN) vroeg wethouder Alkemade naar de stand van zaken De wethouder maakte duidelijk dat er inmiddels twee keer werd gesproken met van der Wiel. Bovendien dat er een derde gesprek is gepland waarbij de onderwerpen erfdienstbaarheid, vergunning, stukken en de tekortkomingen dan op de agenda staan.

De wethouder heeft ook twee keer gesproken met de grondeigenaar Jan van Haarlem. In het bijzijn van een zakelijk en een juridisch adviseur. Er gaat nu nog een verkeerskundig advies worden gevraagd over de veiligheid en het parkeren en de ook parkeernorm wordt nog opnieuw bestudeerd. Wel is duidelijk dat het transformatorhuisje er is en er zal moeten blijven.

Saillant detail is dat Van der Wiel Bouw de verplichte sociale woningen wel zou willen compenseren in het Bronsgeest. Waar de ontwikkelaar een aantal hectaren bouwgrond heeft verworven die in aanmerking komen om snel ontwikkeld te worden. Jaap de Moor wees ons er desgevraagd op dat zijn brief met schriftelijke vragen over dossier Losplaatsweg en met name over de rol van de vorige portefeuillehouder, nog ter beantwoording bij het college ligt.

Meer berichten