Extra geld voor Noodfonds ondernemers
Logo denoordwijker.nl
<p>Gemeentelijke steun aan noodlijdende Horeca en Retail vraagt om een speciale verordening.</p>

Gemeentelijke steun aan noodlijdende Horeca en Retail vraagt om een speciale verordening.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Extra geld voor Noodfonds ondernemers

Het Noordwijkse college wil ondernemend Noordwijk steun bieden in de vorm van een extra financieel vangnet. Daar waar onvoldoende of geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande steunmaatregelen moet een lokaal noodfonds hulp kunnen bieden. Daarvoor is een speciale verordening nodig om dat zomaar geld verstrekken in strijd kan zijn met landelijke en Europese wetgeving.

Vorigee week was de voorgestelde verordening ‘Corona Noodfonds’ onderwerp in de gemeentelijke commissie Economie. Het college wil het in december al gereserveerde bedrag van €250.000,- nu per direct beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze nieuwe verordening.

Het werd duidelijk dat de algemene opvatting in politiek is dat er haast gemaakt moet worden omdat kan worden vastgesteld dat in diverse situaties de nood meer dan bijzonder hoog is.

Er werd druk uitgeoefend om haast te maken. Toon van Tol (PUUR) en Bas Knapp (VVD) braken een lans voor de ondernemers die nu al echt in acute nood verkeren en drongen aan op die haast en vereenvoudiging van regelgeving. Bas Knapp kondigde daarbij aan om in de raadsvergadering met een motie te komen om veel meer geld beschikbaar te stellen. Hij benadrukte ook dat het gaat om een noodfonds en te begrijpen dat alles natuurlijk afhankelijk is van de aanvragen. Maar dat op voorhand een groter bedrag handiger en beter werkbaar zou zijn. Ook andere partijen spraken van een enorme acute nood waarbij gemeentelijke steun meer dan gerechtvaardigd is.

De algemene opvatting was dat het om een speciaal noodfonds gaat wat los gekoppeld moet zijn van andere zaken die de gemeente Noordwijk kan doen. De heer Rodenburg (NZL) stelde zelfs voor een extra raadsvergadering in te lassen om de snelheid te verhogen. Ook vanuit de linkse hoek brak Louis Koppel (GL) nadrukkelijk een lans voor een serieuze verhoging van het bedrag en een snelle en vooral werkbare uitvoering van benodigde steun.

Wethouder Roberto ter Hark reageerde verheugd op alle steun en verklaarde nog eens dat de genoemde haast ook door het college zeker wordt gevoeld maar dat zorgvuldigheid ook belangrijk is. Omdat willekeur moet worden voorkomen en dat er nadrukkelijk aandacht moet zijn aan de wettelijk geldende normen. Dit om teleurstelling door terugvordering in een later stadium te voorkomen. Hij stelde wel dat vanuit vertrouwen en meedenken de eerste steun snel gaat worden geboden en dat de intensieve controle pas achteraf gaat plaats vinden.

In het door Bas Knapp aangekondigde amendement lezen we dat wordt aangedrongen om het noodfonds, gezien de ernst van de situatie, aan te vullen tot € 1.000.000 en het resterende bedrag beschikbaar te stellen uit de algemene reserves van de gemeente.

Meer berichten